TAILIEUCHUNG - Xem xét hiệu quả kinh doanh

Hầu như bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần có thông tin đánh giá một cách khách quan và chuyên nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cũng như có một cái nhìn tổng quát về công ty trước trong quá trình hoat động. | Xem xét hiệu quả kinh doanh Hầu như bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần có thông tin đánh giá một cách khách quan và chuyên nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh tình hình tài chính cũng như có một cái nhìn tổng quát về công ty trước trong quá trình hoat động. Vì thế việc đánh giá phân tích đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về tính công khai và trung thực trong thông tin cũng như đòi hỏi trình độ chuyên môn của nhà phân tích. Đây là việc làm rất cần thiết để bạn có thể nắm rõ tình hình hiện tại của công ty và định hướng những bước phát triển tiếp theo. 1. Cơ sở nhà xưởng - Thời hạn bạn muốn gắn bó với địa điểm công ty này là bao lâu - Thuận lợi và khó khăn của vị trí hiện tại - Bạn có không gian để phát triển hay khả năng linh hoạt cắt giảm khi cần thiết - Nếu bạn di dời các cơ sở vật chất hiện có chi phí là bao nhiêu 2. Trang thiết bị - Nếu công ty bạn sản xuất các mặt hàng trang thiết bị hiện đại đến mức nào - Năng lực của hệ thống trang thiết bị đó có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai - Bạn sẽ chi trả cho các sửa chữa nâng cấp như thế nào 3. Công nghệ thông tin - Bạn đã có những hệ thống quản lý IT nào - Chúng sẽ đảm bảo đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào của việc mở rộng kinh doanh - Chúng có sẵn sàng để tạo ra sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ công ty bạn cung cấp Nếu không bạn có thể thay đổi và nâng cấp - Bạn có tận dụng công nghệ giúp làm linh hoạt hơn quá trình làm việc 4. Nhân sự và kỹ năng - Bạn đã có những nhân viên đúng như mong muốn - Các nhân viên của bạn có biết rõ những gì bạn trông đợi ở họ - Bạn có lên kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ nhân viên - Nhân sự công ty bạn hay thay đổi Các nhân viên có đủ nhiệt tình và trách nhiệm khi làm việc 5. Kỹ năng chuyên môn - Bạn có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp - Bạn tìm thấy ở các nhân viên các kỹ năng cần thiết trong những lĩnh vực như nhân sự kinh doanh và IT - Bạn cảm thấy cần phải bổ sung thêm những nhân tố mới kỹ năng mới

TÀI LIỆU HOT