TAILIEUCHUNG - Ứng dụng 89 về điều khiển bằng vô tuyến với PT2262

Việc sử dụng PT2262 và PT2272 để điểu khiển từ xa đã quá thông dụng với các bạn lập trình VDK ở luồng này mình đưa ra một ý tưởng là thực hiện 89 thay cho PT2272 và có thể set được địa chỉ của PT2262 | Ứng dụng 89 về điều khiển bằng vô tuyến với PT2262 việc sử dụng PT2262 và PT2272 để điểu khiển từ xa đã quá thông dụng với các bạn lập trình VDK ở luồng này mình đưa ra một ý tưởng là thực hiện 89 thay cho PT2272 và có thể set được địa chỉ của PT2262 đề bài giả sử thiết bị bị điều khiển bị mất remoter bây giờ cần thay remote khác các bạn chì cần nhấn một nút set trên thiết bị bị điều khiển rồi copy đia chỉ của remoter mới thế là xong lúc này remoter mới lại điều khiển bình thường thay vì bạn phải xem địa chỉ của thiết bị bị điều khiền rồi sau đó set địa chỉ remote phát giống như vậy trong lồng này mình sử dụng bộ thu phát vô tuyến các bạn cũng có thể sử dụng bộ thu phát hồng ngoại Remoter phát võ hiyến có thích họp sẵn PT2262 Sù dụng pin 23 A - 012V Tàn sò hoạt động 315 MHz Kích tlnrớc 58 X 39 X 14 nun VCCDATA GND - Bo thu vỏ tuyên - Tán số hoạt động 315 MHz - Nguòn sừ dụng 5V bộ thu phát này các bạn nếu ở THHCM thì tiệm bà Châu hoặc Ngọc chợ Nhựt Tảo có bán còn đây là sơ đồ và code text sơ đồ lý thuyết r Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình cỡ đầy đủ. Hình gốc cỡ 730x342 và dung lượng 30KB. vcc LED 1 _ LED 2 _ Ê _3 V UÎA. LED 3 _ LED 4 __ 12 PTĨ 13 FTĨ 14 ZPT3 15 FT 16 PT7 17 FTB 18 PT7 19 J- 4 AINÛ RXD DÍCL 1KEŨ. INT1 XTAL1 XTA1_2 RSTA PP AT89C2051 2 3 6 7 8 ỹ M 11 vcc ID4 24C08 CAI DAT DATA THU đầu tiên thi chương trình chưa có địa chỉ của remoter bạn phải copy địa chỉ của remoter bằng cách nhấn đè phím set lúc này thì 4 đèn sẽ chóp liên tục bạn bấm đè một nút bất kỳ trên remoter lúc này chương trinh sẽ dò địa chỉ của remoter và RC khi dò được thì chương trình sẽ tự động lưu vào 24C08 và 4 đèn sẽ ngưng chớp báo cho biết đã copy xong lần sau thì không cần copy nữa lúc này bạn có thể text data của remoter bằng cách nhấn phím remoter 4 đèn LED sẽ thể hiện data cho từng phím code có kèm theo chú thích nếu các bạn không hiểu chỗ mình sẽ giải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN