TAILIEUCHUNG - THÀNH CÔNG CỦA MARKETING QUA VIỆC TẠO RA KHÁC BIỆT

Bất kỳ một sản phẩm hay dịch vụ nào cũng có thể được làm cho khác biệt, ngay cả những hàng hóa mà xem ra chỉ khác với hàng của các đối thủ về giá cả mà thôi. Theodore Levitt Trên vô tuyến truyền hình lúc nào ta cũng thấy sự khác biệt hóa, (phân biệt, khu biệt) sản phẩm, bất kể chủ đề của pha quảng cáo là một mặt hàng có thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt như xe ô tô, hay một mặt hàng không thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt như bột. | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Cần Thơ tháng 5 2005 Marketing địa phương Thành công của Marketing việc tạo ra khác biệt - cho mọi thứ Thành công của Marketing qua việc tạo ra khác biệt - cho mọi thứ Bất kỳ một sản phẩm hay dịch vụ nào cũng có thể được làm cho khác biệt ngay cả những hàng hóa mà xem ra chỉ khác với hàng của các đối thủ về giá cả mà thôi. Theodore Levitt Trên vô tuyến truyền hình lúc nào ta cũng thấy sự khác biệt hóa phân biệt khu biệt sản phẩm bất kể chủ đề của pha quảng cáo là một mặt hàng có thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt như xe ô tô hay một mặt hàng không thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt như bột giặt. Đây là những mặt hàng được đóng gói hàng có bao bì . Làm thế nào các nhà tiếp thị có thể tạo ra sự khác biệt cho những thứ gọi là hàng hóa commodity như cồn isopropyl thép ống các dịch vụ ngân hàng thương mại hay ngay cả cố vấn pháp luật Tác giả mô tả những thuộc tính của sản phẩm mang đến cơ hội cho các nhà tiếp thị thu hút được khách hàng trong cuộc cạnh tranh và giữ được họ sau khi đã chiến thắng. Cuối cùng tác giả mô tả trạng thái tư duy giàu tưởng tượng và cảnh giác vốn đặc trưng cho sự quản lý tốt việc làm cho các sản phẩm trở nên khác biệt. Ông nói Cách điều hành của nhà quản lý cũng chính là sự mở rộng việc làm cho các sản phẩm trở nên khác biệt. Ông Levitt là Giáo sư Edward W. Carter về Quản trị Kinh doanh ở trường Kinh doanh Harvard và trưởng bộ môn marketing ở đó. Các bài báo của ông đăng trên tạp chí Harvard Business Review lên đến gần hai chục bài bao gồm bài báo nổi tiếng Sự thiển cận trong marketing phát hành năm 1960 và in lại thành tác phẩm kinh điển của Harvard Business Review vào tháng 9-10 năm 1975 và Marketing khi mọi thứ thay đổi tháng 1112 năm 1977 . Cuốn sách gần đây nhất của ông là Marketing vì sự tăng trưởng doanh nghiệp McGraw-Hill 1974 . Chẳng có cái gì gọi là hàng hóa chuẩn. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều có thể làm cho khác biệt được. Cho dù người ta thường cho rằng điều này đúng với các mặt hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN