TAILIEUCHUNG - 10 cách bảo mật máy tính Linux

Một máy tính Linux thường chạy nhanh hơn và bảo mật hơn so với máy tính có cài các hệ điều hành khác. Đôi khi, cách dễ nhất để bảo mật lại là phương thức dễ quên nhất. | 10 cách bảo mật máy tính Linux Nguồn Một máy tính Linux thường chạy nhanh hơn và bảo mật hơn so với máy tính có cài các hệ điều hành khác. Đôi khi cách dễ nhất để bảo mật lại là phương thức dễ quên nhất. Hãy tham khảo 10 cách sau để có thể bảo vệ một máy Linux. Lưu ý rằng chúng tôi nêu ra cách này chỉ áp dụng đối với một máy thông thường không phải máy chủ. Bảo mật máy chủ Linux sẽ phải đòi hỏi những cấu hình kiểu khác. 1. Khóa màn hình và log out khỏi hệ thống Phần lớn người dùng thường quên rằng Linux là một môi trường máy tính đa người dùng. Do đó bạn phải log out khỏi máy tính để người khác có thể log in vào máy khi cần dùng. Tất nhiên việc log out không phải là tùy chọn duy nhất. Nếu chỉ một mình bạn sử dụng máy tính đó bạn sẽ phải khóa màn hình lại thay vì log out. Khóa màn hình rất đơn giản là bạn sẽ phải nhập vào một mật khẩu nếu muốn vào lại màn hình làm việc. Điểm khác ở đây là khi khóa màn hình thi các ứng dụng trên máy tính vẫn chạy khi quay trở lại màn hình làm việc các chương trình đó sẽ tiếp tục chạy. Thật an toàn và bảo mật. 2. Ẩn các file và thư mục một cách nhanh chóng Trong Linux các file và thư mục được ẩn đi bằng cách thêm một dấu chấm . trước tên của file hoặc thư mục. Ví dụ nếu một file có tên test đang hiển thị một cách bình thường thì file .test sẽ bị ẩn đi. Phần lớn mọi người đều không biết rằng chạy câu lệnh Is -a sẽ hiển thị tất cả các file và thư mục ẩn. Vì vậy nếu bạn có thư mục và file ẩn không muốn đồng nghiệp sử dụng máy nhìn thấy chỉ đởn giản là thêm một dấu chấm vào trước tên file và thư mục. Bạn cũng có thể thực hiện việc này từ dòng lệnh mv test .test. 3. Mật khẩu mạnh Mật khẩu trên một máy tính Linux chính là chiếc chìa khóa vàng. Nếu bạn đánh mất mật khẩu hoặc mật khẩu quá đơn giản chiếc chìa khóa vàng này sẽ trở thành là của tất cả mọi người. Và nếu bạn sử dụng Ubuntu thì một mật khẩu sẽ cho người dùng được truy cập nhiều hơn là sử dụng Fedora. Để không gặp phải vấn đề mất dữ liệu với nguyên nhân không đáng có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN