TAILIEUCHUNG - Truyền thông xã hội bắt đầu biến đổi kinh doanh

Nghiên cứu này chủ yếu nhấn mạnh vào một trong số những thách thức sắp nổi lên gần như tất cả các tổ chức sẽ phải đối mặt khi có những thay đổi diễn ra bên trong mỗi con người, quá trình và công nghệ được thúc đẩy bởi sự vận động chung mà chúng ta gọi là truyền thông xã hội bắt đầu biến đổi kinh doanh. | Truyền thông xã hội bắt đầu biến đổi kinh doanh Một bản nghiên cứu gần đây do Proofpoint thực hiện chỉ ra rằng 8 các công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên do việc sử dụng truyền thông xã hội nguyên nhân phổ biến là việc chia sẻ những thông tin nhạy cảm trên một hệ thống . Nghiên cứu này chủ yếu nhấn mạnh vào một trong số những thách thức sắp nổi lên gần như tất cả các tổ chức sẽ phải đối mặt khi có những thay đổi diễn ra bên trong mỗi con người quá trình và công nghệ được thúc đẩy bởi sự vận động chung mà chúng ta gọi là truyền thông xã hội bắt đầu biến đổi kinh doanh. Dưới đây là một số thách thức mà mỗi doanh ngiệp cần phải chuẩn bị để đối mặt ngay bây giờ 1. Hội nhập. Trở thành một doanh nghiệp xã hội có nghĩa là thực sự tham gia thúc đẩy truyền thông xã hội như một dạng marketing mới có thể ảnh hưởng đến hầu hết các chức năng của một doanh nghiệp. Marketing PR giao tiếp - thậm chí là chuỗi cung cấp và bất cứ chức năng nào liên quan đến nhân viên. Vậy chỗ của nó là ở đâu Liệu đó có phải là một phòng ban mới Các tổ chức có phải thuê một giám đốc xã hội giống như thuê một giám đốc công nghệ làm việc cho mình hay không Tất cả các tổ chức rốt cuộc sẽ phải bám lấy việc hội nhập xã hội vào trong toàn bộ hệ thống kinh tế của mình thông qua hoặc là tập trung hóa phân phối hoặc là kết hợp cả hai. 2. Quản trị. Rất nhiều tổ chức giờ đây hiểu rằng bất cứ điều gì có thể và sẽ được nói về bản thân họ trên internet thì sẽ là như vậy. Những mặt tốt mặt xấu. Và điều này bao gồm những nội dung được đưa ra không phải chỉ từ phía công chúng mà còn từ chính bên trong công ty như từ nhân viên của công ty. Các tổ chức sẽ không chỉ cần bắt đầu chủ động lắng nghe để có thể biết mọi thông tin mà còn cần đến những nguyên tắc tham gia để làm thế nào có thể ứng phó với nhiều tình huống khác nhau từ việc phản ứng lại với một lời khen đến việc đối phó với sự gièm pha do một nhân viên đăng tải một vài thông tin không phù hợp hoặc nhạy cảm lên mạng truyền thông xã hội. 3. Văn hóa.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    4    0    12-08-2020
19    5    0    12-08-2020
19    6    0    12-08-2020
6    7    0    12-08-2020
9    3    0    12-08-2020
23    5    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
16    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN