TAILIEUCHUNG - Phân hữu cơ

Phân hữu cơ làm tăng năng suất cây trồng và còn có tác dụng cải tạo đất. Kết quả một số công trình nghiên cứu cho thấy bón 1 tấn phân hữu cơ làm bội thu ở đất phù sa sông Hồng 80 – 120 kg thóc, ở đất bạc màu 40 – 60 kg thóc, ở đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long 90 – 120 kg thóc. | Phân hữu cơ Nguồn Phân hữu cơ làm tăng năng suất cây trồng và còn có tác dụng cải tạo đất. Kết quả một số công trình nghiên cứu cho thấy bón 1 tấn phân hữu cơ làm bội thu ở đất phù sa sông Hồng 80 - 120 kg thóc ở đất bạc màu 40 - 60 kg thóc ở đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long 90 - 120 kg thóc. Một số thí nghiệm cho thấy bón 6 - 9 tấn phân xanh ha hoặc vùi 9 - 10 tấn thân lá cây họ đậu trên 1 ha có thể thay thế được 60 - 90 N kg ha. Vùi thân lá lạc rơm rạ thân lá ngô của cây vụ trước cho cây vụ sau làm tăng tấn lạc xuân tấn thóc tấn ngô hạt ha. Phân chuồng - Phân rác - Phân xanh - Phân vi sinh vật - Các loại phân hữu cơ khác Loại phân do gia súc thải ra. Trung bình mỗi đầu gia súc nuôi nhốt trong chuồng sau mỗi năm có thể cung cấp một lượng phân chuồng kể cả độn như sau Lợn tấn con năm Dê tấn con năm bò Trâu tấn con năm Ngựa tấn con năm Chất lượng và giá trị của phân chuồng phụ thuộc rất nhiều vào cách chăm sóc nuôi dưỡng chất liệu độn chuồng và cách ủ phân. Phân chuồng tốt thường có các thành phần dinh dưỡng như ở bảng sau Thành phân dinh dưỡng của phân chuồng Đơn vị __ Loại phân H2O N P2O5 K2O CaO MgO Lợn Trâu bò Ngựa Gà Vịt Trong 10 tấn phân chuồng có thể lấy ra được một số nguyên tố vi lượng như sau Bo 50 - 200 g Mn 500 - 2000 g Co 2 - 10 g Cu 50 - 150 g Zn 200 - 1000 g Mo 2 - 25 g Độn chuồng Độ chuồng vừa có tác dụng giữ ấm tạo điều kiện khô ráo cho gia súc vừa tăng thêm khối lượng phân. Vì vậy chất độn chuồng cần có tác dụng hút nước phân nước giải giữ đạm và tăng cả khối lượng lẫn chất lượng phân chuồng. Cần chọn chất độn chuồng tốt và tiến hành độn chuồng cẩn thận. Nông dân ta thường dùng rơm rạ thân lá cây họ đậu cây phân xanh lá cây cỏ khô. để làm chất độn chuồng. Ủ phân Là biện pháp cần thiết trước khi đem phân chuồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    2    0    09-08-2020
13    3    0    09-08-2020
11    3    0    09-08-2020
8    22    0    09-08-2020
303    2    0    09-08-2020
703    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN