TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ BỊ CHIA

Giúp Hs: iết cách tìm số bị chia trong phép chia khi biết các thành phần còn lại. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có gắn 3 hình vuông (tròn, tam giác, ) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Giới thiệu bài 2. Dạy học bài mới . Nhắc lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia a)Thao tác với đồ dùng trực quan. -Như sgv và sgk. b) Quan hệ giữa phép nhân và phép chia. dẫn tìm số bị chia chưa. | TÌM SỐ BỊ CHIA I. MỤC TIÊU Giúp Hs Biết cách tìm số bị chia trong phép chia khi biết các thành phần còn lại. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 2 tấm bìa mỗi tấm bìa có gắn 3 hình vuông tròn tam giác . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Dạy học bài mới . Nhắc lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia a Thao tác với đồ dùng trực quan. -Như sgv và sgk. b Quan hệ giữa phép nhân và phép chia. . Hướng dẫn tìm số bị chia chưa biết. -Viết lên bảng phép tính x 2 5 và yêu cầu hs đọc phép tính trên. -Hỏi x là gì trong phép chia x 2 5 -Muốn tìm số bị chia x trong phép chia này ta làm như thế nào -Hãy nêu phép tính để tìm x. Nghe hs trả lời và ghi phép tính lên bảng . -Vậy x bằng mấy -Viết tiếp lên bảng x 10. -Yêu cầu hs đọc lại cả bài toán. -Như vậy chúng ta đã tìm được x bằng 10 để 10 2 5. -Vậy muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó gọi 1 hs đọc bài làm của mình để cả lớp theo dõi. Bài 2 -Hãy nêu yêu cầu của bài tập. -Yêu cầu hs tự làm bài. -Đọc x chia 2 bằng 5. -Là số bị chia. -Ta lấy thương 5 nhân với số chia 2. Ta tính tích của thương 5 với số chia 2 . -Nêu X 5X2 Bài 3 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Mỗi em nhận được mấy chiếc kẹo -Có bao nhiêu em được nhận kẹo -Vậy để tìm xem có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo ta làm như thế nào -Yêu cầu hs làm bài. -Chữa bài và cho điểm hs. 3. Củng cố dặn dò -Muốn tìm số bị chia ta làm như thế nào -Nhận xét tiết học. -x bằng 10. -Đọc bài toán -Nhiều hs nhắc lại kết luận. -Bài tập yêu cầu tính nhẩm. -Tự làm bài sau đó theo dõi bài làm của bạn để nhận xét và kiểm tra bài của mình. -3 hs lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào vở bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN