TAILIEUCHUNG - Tiếp thị hình ảnh đến nhà đầu tư

Quản trị quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations - IR) là một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Đây là cầu nối cung cấp những tin tức phản ánh giá trị của doanh nghiệp một cách đúng đắn, chính xác và cập nhật giúp nhà đầu tư hiểu sâu hơn về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao khả năng huy động vốn, tính thanh khoản cho cổ phiếu, cũng như xây dựng hình ảnh tốt đối với các nhà quản lý và các bên tham gia thị trường vốn, duy trì. | m Ấ 1 1 1 -B-Ấ 1 K Ã Tiêp thị hình ảnh đên nhà đâu tư Quản trị quan hệ nhà đầu tư Investor Relations - IR là một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Đây là cầu nối cung cấp những tin tức phản ánh giá trị của doanh nghiệp một cách đúng đắn chính xác và cập nhật giúp nhà đầu tư hiểu sâu hơn về hoạt động của doanh nghiệp từ đó góp phần nâng cao khả năng huy động vốn tính thanh khoản cho cổ phiếu cũng như xây dựng hình ảnh tốt đối với các nhà quản lý và các bên tham gia thị trường vốn duy trì thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp trong cộng đồng nhà đầu tư. Tuy nhiên tại buổi hội thảo Quản trị quan hệ nhà đầu tư do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức với sự bảo trợ của EuroCham diễn ra mới đây các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị đều cho rằng nhiều doanh nghiệp niêm yết hiện còn xem nhẹ hoạt động này. Doanh nghiệp thờ ơ Ông Nguyễn Trung Thẳng Chủ tịch tập đoàn Masso cho biết hiện có chưa tới 20 doanh nghiệp niêm yết thực hiện tốt công tác IR. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp niêm yết chưa thực sự hiểu về IR chuyên nghiệp một số doanh nghiệp chỉ xem công bố thông tin là việc đáp ứng luật hơn là đáp ứng nhu cầu của cổ đông. Nhiều doanh nghiệp chưa có định hướng kế hoạch IR cho mình cũng như thiết lập các chính sách truyền thông và các chương trình IR cụ thể trong năm. Do vậy không thể tạo lập được kênh thông tin hai chiều hiệu quả giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong thực tế nhiều doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động này một cách rầm rộ trong giai đoạn IPO phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng . Ngay cả một số doanh nghiệp lớn đã niêm yết trên sàn chứng khoán cũng chỉ thành lập ban quan hệ cổ đông sau khi gặp khủng hoảng trong quan hệ với nhà đầu tư. Hầu hết thông tin về các doanh nghiệp niêm yết mà nhà đầu tư có được hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM HOSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX hoặc từ trang web của các công ty chứng khoán. Tuy nhiên tất cả lượng thông

TÀI LIỆU HOT