TAILIEUCHUNG - Phân bón cho cây công nghiệp lâu năm

Bón phân cho cao su • Bón phân ở vườn cây con: + Bón lót: 40-60 tấn phân chuồng hoai mục+ 300kg phôtphat canxi (Ca3PO4) trộn với đất để cho 1 ha vườn cây con. | Phân bón cho cây công nghiệp lâu năm Nguồn Bón phân cho cao su Bón phân ở vườn cây con Bón lót 40-60 tấn phân chuồng hoai mục 300kg phôtphat canxi Ca3PO4 trộn với đất để cho 1 ha vườn cây con. Bón thúc Sau khi trồng 30 ngày lúc cây con có 2 tầng lá. Bón đạm urê SA phôtphat 2canxi sunfat kali Mg bón vào gốc hoặc pha vào nước tưới cho cây. Tưới nhiều lần các lần tưới cách nhau 15-20 ngày .Sau 5 tháng cây có thể dùng để làm gốc ghép. Bón phân cho cao su ở vườn kiến thiết cơ bản Bón lót Bón cho mỗi cây 5-10kg phân chuồng 100-165g apatit 30-50g P2O5 .Phân trộn với đất bột cho vào hố đào sẵn. Lấp hố cao hơn mặt đất chung quanh 5 cm cắm cọc ở tâm hố để đánh dấu. Bón lót thực hiện trước khi trồng 10 ngày. Bón thúc Phân đạm và kali bón 2 đợt trong một năm bón vào tháng 4-5 và tháng 10-11. Năm thứ nhất đến năm thứ 4 bón theo tán lá. Từ năm thứ 5 trở đi bón theo băng rộng 1 m giữa hai hàng cao su đã sạch cỏ. Rạch được xới sâu 5-10cm để cho phân xuống sau đó lấp đất lại. Rễ cao su nhiều ăn nông và ăn lên vì vậy không cần thiết phải xẻ rãnh quá sâu để bón phân. Lượng phân bón thay đổi tuỳ thuộc vào loại đất và mật độ cây. Cao su trồng trên đất đỏ với mật độ 555 cây ha được khuyến nghị lượng phân bón như sau đơn vị tính là g gốc N P2O5 K2O Năm 1 33g 72 g urê 36g 120g apatit 16g 27g KCl Năm 2 66 144g - 72g 341g - 24g 40g - Năm 3 99 216 g - 108g 360g- 36g 60g - Năm 4 132 288g - 145g 486g - 46g 77g - Năm 5 165 360g - 180g 603g - 54g 90g - Năm 6 165 360g - 180g 603- 54g 90g - Ở trên đất xám lượng phân tăng lên khoảng 20 . Bón cho phân vườn cao su kinh doanh Ở thời kỳ này bón phân cho cao su cần dựa vào kết quả theo dõi sinh trưởng của cây tình trạng các chất dinh dưỡng trong đất trong lá trong quả cao su để xác định lượng phân bón cần thiết và thời gian bón đúng. Bảng 10 lượng phân bón cho vườn cao su kinh doanh Năm cạo mủ cao su thứ 1-11 12-25 Mật độ cây ha 450 350 Loại đất Đỏ Xám Đỏ Xám Phân N g cây 150 180 200 230 đạm Urê kg ha năm 147 175 152 230 P2O5 g cây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
848    6    0    10-08-2020
14    4    0    10-08-2020
364    6    0    10-08-2020
12    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN