TAILIEUCHUNG - Tại sao phải có kế hoạch kinh doanh?

Bạn muốn kinh doanh? Bạn muốn khởi nghiệp? Để việc kinh doanh của bạn đạt được hiệu quả cao bạn phải có một kê hoạch kinh doanh hợp lý. Có 3 lý do chính để bạn cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn. | m 1 1 Ấ 1 1 1 1 1 1 n Tại sao phải có kê hoạch kinh doanh Bạn muốn kinh doanh Bạn muốn khởi nghiệp Để việc kinh doanh của bạn đạt được hiệu quả cao bạn phải có một kê hoạch kinh doanh hợp lý. Có 3 lý do chính để bạn cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn. Chu kỳ ngành hàng 1. Quá trình nghiên cứu để xây dựng kế hoạch kinh doanh buộc bạn phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đặt bút viết. Công việc nầy đòi hỏi bạn phải có một cái nhìn khách quan thận trọng và không cảm tính về toàn bộ công việc kinh doanh của mình. 2. Công trình của bạn bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh là một công cụ điều hành kinh doanh hữu ích nó giúp bạn quản lý công việc và đi đến chỗ thành công. 3. Bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh giúp truyền đạt ý tưởng của bạn đến các đồng nghiệp và là cơ sở cho mọi kế hoạch tài chính của bạn. Ngoài ra bản kế hoạch kinh doanh còn giúp bạn thấy trước những thử thách rủi ro có thể xãy đến trước khi nó trở nên quá muộn do vậy bạn có thể tìm giải pháp để giải quyết hoặc ngăn ngừa trước khi xãy ra. Nói một cách khác bản kế hoạch kinh doanh có thể ngăn ngừa bạn không đi vào một dự án kinh doanh mà khả năng thất bại là quá rõ. Ba phần của một bản kê hoạch kinh doanh 1. Ý tưởng - Kinh doanh nghành nghề gì - Tại sao chọn nghành nghề nầy - Mục tiêu xây dựng trở thành doanh nghiệp mạnh về mặt nào - Kinh doanh sản phẩm gì - Cơ sở nào tin tưởng rằng khách hàng sẽ mua của doanh nghiệp - Đối thủ cạnh tranh là ai - Làm thế nào để phát triển nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh 2. Khách hàng - Đối tượng nào là khách hàng và đối tượng nào sẽ là khách hàng trong tương lai - Doanh nghiệp mang lại lợi ích gì cho khách hàng - Hiện có bao nhiêu khách hàng - Doanh nghiệp cần bao nhiêu khách hàng - Cách thức khách hàng mua sản phẩm là gì hành vi - Hiện khách hàng mua sản phẩm tại đâu kênh - Làm thế nào khách hàng sẽ biết đến doanh nghiệp - Cơ hội và rủi ro chính của doanh nghiệp sẽ là gì 3. Vốn hoặc tiền mặt - Doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn - Làm thế nào cân đối thu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN