TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - THỪA SỐ, TÍCH

Giúp Hs: Nhận biết được tên gọi các thành phần và kết quả của phép nhân. ủng cố cách tìm kết quả phép nhân thông qua việc tính tổng số hạng bằng nhau. | THỪA SỐ TÍCH I. MỤC TIÊU Giúp Hs Nhận biết được tên gọi các thành phần và kết quả của phép nhân. Củng cố cách tìm kết quả phép nhân thông qua việc tính tổng số hạng bằng nhau. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 3 miếng bìa ghi Tnừasố Thừa số Tích II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiếm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập sau. -2 hs làm bài trên bảng lớp. -Nhận xét và cho điếm hs. 2. Dạy - học bài mới . Giới thiệu bài . Giới thiệu thừa số- tích -Tiến hành như sgk. -2 gọi là gì trong phép nhân 2 X 5 10 -5 gọi là gì trong phép nhân 2X5 10 -10 gọi là gì trong phép nhân 2 X 5 10 -10 gọi là tích 2 X 5 cũng gọi là tích. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs tự làm bài. -Yêu cầu hs nhận xét bài của bạn trên bảng sau đó đưa ra kết luận. -Yêu cầu hs gọi tên các thành phần và kết quả của các phép nhân vừa lập được. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 2 -Gọi hs nêu yêu cầu của bài. -2 gọi là thừa số 3 hs trả lời -5 gọi là thừa số 3 hs trả lời -10 gọi là tích 3 hs trả lời -Bài tập yêu cầu chúng ta viết các tổng dưới dạng tích. -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Nhận xét bài của bạn và tự kiểm tra bài của mình. -Thực hiện yêu cầu của gv. -Bài toán này là bài toán ngược so với bài 1. -Yêu cầu hs tự làm bài. -Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng sau đó đưa ra kết luận. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs viế t phép nhân có thừa số là 8 và 2 tích là 16. -Gọi hs đọc bài làm của mình sau đó nhận xét và cho điểm hs. 3. Củng cố dặn dò -Hỏi thừa số là gì trong phép nhân Tích là gì trong phép nhân -Nhận xét tiết học. -Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bừng nhau rồi tính. -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Nhận xét bài của bạn và tự kiểm tra bài của mình. -2 hs lên bảng viết cả lớp viết vào giấy nháp. -Hs đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN