TAILIEUCHUNG - 7 công cụ quan trọng khi cài đặt Windows 7

Những ứng dụng do Microsoft cung cấp giúp người dùng đảm bảo tính tương thích, quản lý hình ảnh và triển khai hệ điều hành mới dễ dàng hơn. | 7 công cụ quan trọng khi cài đặt Windows 7 Nguồn Những ứng dụng do Microsoft cung cấp giúp người dùng đảm bảo tính tương thích quản lý hình ảnh và triển khai hệ điều hành mới dễ dàng hơn. Quá trình nâng cấp Windows có thể diễn ra trơn tru hoặc khó khăn tùy vào người sử dụng. Blogger người Mỹ Ron Barrett liệt kê trên trang Network World những công cụ cần thiết để quá trình làm quen với Windows 7 trở nên nhẹ nhàng. Microsoft Application Compatibility Toolkit ACT xác định khả năng tương thích ứng dụng trong Windows 7. Công cụ cũng xác định những vẫn đề có thể xảy ra khi chạy một ứng dụng không tương thích. Microsoft Assessment and Planning Toolkit MAP kiểm kê phần cứng và thiết bị trong mạng máy tính để biết những hệ thống nào phù hợp cài đặt Windows 7. User State Migration Tool USMT giúp chuyển chế độ thiết lập setting và tính năng từ máy tính cũ sang hệ thống Windows 7. Windows Automated Installation Kit WAIK là bộ công cụ và tài liệu hỗ trợ nhà quản trị triển khai Windows 7 tự động. Deployment Image Servicing and Management DISM cũng là công cụ kiểu dòng lệnh và là một phần của WAIK. Nó quản lý dữ liệu và thông tin trong ảnh Windows như liệt kê các thành phần cập nhật trình điều khiển hoặc ứng dụng. bên trong một hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0