TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Giúp Hs: Số 1 nhân với số nào cũng cho kết quả là chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. ố nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Chữa bài và cho điểm hs. 2. Dạy học bài mới . Giới thiệu phép nhân có thừa số là 1. -Như sgv. thiệu phép chia cho 1 -Như sgv. | SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I. MỤC TIÊU Giúp Hs Số 1 nhân với số nào cũng cho kết quả là chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiếm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Chữa bài và cho điếm hs. -2 hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài ra 2. Dạy học bài mới giấy nháp. . Giới thiệu phép nhân có thừa số là 1. -Như sgv. . Giới thiệu phép chia cho 1 -Như sgv. -Kết luận số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài. -Gọi 1 hs đọc bài làm của mình trước lớp. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 2 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs tự làm bài. -Hs nhắc lại kết luận. Bài 3 -Gọi hs nêu yêu cầu của bài. -Yêu cầu hs làm bài. -Chữa bài và cho điểm hs. 3. Củng cố dặn dò -Dặn dò hs về nhà học thuộc các kết luận vừa học và chuẩn bị bài sau. -Hs đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau theo lời đọc của bạn -3 hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Tính. -3 hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài vào vở bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
9    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
18    5    0