TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Giúp Hs: ố 0 nhân với số nào cũng cho kết quả là 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. hông có phép chia cho 0. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Chữa bài và cho điểm hs. 2. Dạy học bài mới . Giới thiệu phép nhân có thừa số là 0. -Như sgv. thiệu phép chia cho 0 -Như sgv. -Kết luận: số 0 chia cho số nào khác cũng bằng 0. -Nêu. | SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I. MỤC TIÊU Giúp Hs Số 0 nhân với số nào cũng cho kết quả là 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Không có phép chia cho 0. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiếm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Chữa bài và cho điếm hs. -2 hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài ra 2. Dạy học bài mới giấy nháp. . Giới thiệu phép nhân có thừa số là 0. -Như sgv. . Giới thiệu phép chia cho 0 -Như sgv. -Kết luận số 0 chia cho số nào khác cũng bằng 0. -Nêu chú ý không có phép chia cho -Hs nhắc lại kết luận. 0. không có phép chia mà số chia là 0 . . Luyện tập thực hành Bài 1 2 -Yêu cầu hs tự làm bài. -Gọi 1 hs đọc bài làm của mình trước lớp. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs tự làm bài. 3. Củng cố dặn dò -Dặn dò hs về nhà học thuộc lòng các kết luận vừa học và chuẩn bị bài sau. -Hs đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau theo lời đọc của bạn. -3 hs lên bảng làm bài. Hs cả lớp làm bài vào vở bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU Giúp Hs Tự lập bảng nhân và bảng chia 1. Củng cố về phép nhân có thừa số là 1 và 0 phép chia có số bị chia là 0. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. 2. Hướng dẫn luyện tập -2 hs lên bảng làm bài tập cả lớp làm Bài 1 bài ra giấy nháp. -Yêu cầu hs tự nhẩm kết quả sau đó nối tiếp nhau đọc tưng phép tính của bài. Bài 2 -Thực hiện yêu cầu của gv. -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó gọi hs đọc bài làm của mình trước lớp. Bài 3 -Tổ chức cho hs thi nối nhanh phép tính -Làm bài vào vở bài tập sau đó theo dõi với kết quả . bài làm của bạn và nhận xét. 3. Củng cố dặn dò

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    4    0    09-08-2020
462    3    0    09-08-2020
10    6    0    09-08-2020
13    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN