TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về Văn hóa doanh nghiệp

Mục tiêu bài học: VHDN: hành lang pháp lý để mọi cán bộ nhân viên tuân thủ. Nắm rõ chủ trương của những người lãnh đạo. VHDN góp phần tạo dựng sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Hiểu được truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp. Thể hiện trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh. VHDN: giữ chân nhân tài. | 12 15 2009 Bộ Môn Kỹ Năng Nghề lacéi MỤC TIÊU BÀI HỌC - VHDN hành lang pháp lý để mọi cán bộ nhân viên tuân thủ. - Nắm rõ chủ trương của những người lãnh đạo. - VHDN góp phân tạo dựng sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. - Hiểu được truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp 1 - Thể hiện trình độ cao trong sinh hoạt xã hội là biểu hiện của nếp sống văn minh. - VHDN giữ chân nhân tài. 1 12 15 2009 I GiỚI THIỆU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP I KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Là nguyên tắc đạo đức các nghi thức Là các giá trị và quan niệm Là cách tổ chức kiểm soát công việ Là cách quản lý ra quyết định Là cách giao tiếp truyền thông Là trang phục cách ứng xử VHDN Cái dễ nhận thấy nhất nhưng khó định nghĩa nhất lacéi GiỚI THIỆU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Văn hóa doanh nghiệp chính là linh hồn là giá tr là tư tưởng và là ý niệm của Doanh nghiệp 2 12 15 2009 KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 4- Giá trị thể hiện ở niềm tin của KH vào sản phẩm dịch vụ cho dù có thể phải trả phí cao hơn là niềm tự hào của nhân viên trong doanh nghiệp . 4- Tư tưởng suy nghĩ của nhân viên về doanh nghiệp đang làm việc về công việc mình đang thực hiện . Ýniệm Nét đặc trưng của doanh nghiệp Áo Blouse trắng hình tượng người bác sĩ lacéi GiỚI THIỆU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÁC LOẠI VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 1. Văn hóa đồng lòng - Chú trọng con người - DN được coi như gia đình - Mọi người đều có cơ hội tham gia vào các Quyết định 3. Văn hóa quan liêu -Coi trọng các trật tựđãxáclập -Các hoạt động bị chi phối sở các qui định hành chánh X. -Hoạt động quản lý thường tập trUng vào việc giám sát đánh giá việc tuân thụ các qui định 2. Văn hóa nghiệp chủ - Nhấn mạnh vào việc đổi mới sáng tạo và tìm cơhội trên TT - Các cá nhân tự nguyện và chấp nhậnrủi ro Hướng ngoại 4. Văn hóa cạnh tranh -Chú trọng đến hiệu quả - Coi mục tiêu là thước đo duy nhất -Mọi người coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ đểđạt đưỢc mục tiêu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    3    0    11-08-2020
23    5    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
12    4    0    11-08-2020
2    8    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0