TAILIEUCHUNG - Đề thi chuyên lý KHTN

Tham khảo tài liệu 'đề thi chuyên lý khtn', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khối chuyên lý ĐHKHTN-ĐHQGHN Đề thi thử đại học lần 3 nam 2008-2009 Ngày thi 3 2009 Thời gian 180 phút. Typeset by I2I X2-. Copyright 2009 by Nguyễn Mạnh Dũng. Email nguyendunghus@. Mathematical blog http 1 1 Đề bài Câu I 2 điểm 2x 1 1 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y . x 1 x 2 Tìm tọa độ điểm M trẽn đồ thị C sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d y 4 2 có giá trị nhỏ nhất. Câu II 2 điểm 1 Giải phương tr nh 2 í . . . 2 . . 1 cos x sin x 2 sin x - V 3 V 6 4 2 Giải bất phương tr nh log7 x2 x 1 log2 x Câu III 2 điểm 1 Tính tích phân _ I ỉ c ì x-S dx J 4 3sin2x 0 2 Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện z 1 2i z 3 4i và ảo. z 2i z i là một số Câu IV 3 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy cho đường tròn có phương trình C x2 y2 2x 4y 1 0 và điểm M 4 3 . Chứng tỏ rằng qua M có hai tiếp tuyến với C và giả sử A B là hai điểm tiếp xúc. Lập phương trình đường thẳng qua A B. 2 Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy góc nhị diện cạnh SC bằng 120 . Tính thể tích của hình chóp. 3 Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình P 2x y 2z 12 0 và 2 điểm A 2 1 4 B 1 1 3 . Tì m tập hợp tất cả các điểm M trẽn P sao cho diện tích tam giác MAB nhỏ nhất. Câu V 1 điểm Giả sử x y z là các số thực thỏa mãn x y z 6. Chứng minh rằng 8x 8y 8z 4x 1 4y 1 4z 1 Dấu đẳng thức xảy ra khi nào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN