TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ năng nghề: Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Bài giảng Kỹ năng nghề: Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trình bày những vấn đề cơ bản về khái niệm nhóm, quy chế tổ chức nhóm, các nguyên tắc làm việc nhóm, thông tin trong nhóm, quá trình làm việc theo nhóm. ! | 15 12 2009 Bộ Môn Kỹ Năng Nghề 4- Khái niệm nhóm -I- Quy chế tổ chức nhóm 4- Các nguyên tắc làm việc nhóm 4- Thông tin trong nhóm 4- Quá trình làm việc theo nhóm 4- Giải quyết vấn đề trong nhóm 4- Đánh giá kết quả nhóm 1 15 12 2009 -I- Hiểu biết cách thức quy chế tổ chức và nguyên tắc làm việc theo nhóm 4- Cung cấp những phương pháp kỹ năng xây dựng quản lý điều hành và phát triển nhóm nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho các nhóm làm việc 4- Xác định đúng các vấn đề hoặc xung đột trong nhóm từ đó cùng tìm ra giải pháp tối ưu nhất KHÁI NIỆM NHÓM TMOiis CAO oANfiiicBF 2 15 12 2009 Yếu tố tạo nên nhóm làm việc hiệu quả - Làm việc trên tinh thần hợp tác. - Phân tích các nhiệm vụ của nhóm. - Khơi dậy tiềm năng. - Làm việc tập thể. - Nắm vững mục tiêu chung ị Nhóm chính thức Là những nhóm có tổ chức. Chúng thường cố định thực hiện công việc có tính thi đua và có phân công rõ ràng. Họ có cùng chung tay nghề chuyên môn để giải quyết các vấn đề và điều hành các đề án.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    13    0