TAILIEUCHUNG - ĐỀ 2 Thi thử Đại học 2009 Môn Toán THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

Tham khảo tài liệu 'đề 2 thi thử đại học 2009 môn toán thi thử đại học 2009 môn toán có đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thi thử Đại học 2009 Môn Toán THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 MÔN TOÁN Đề thi số 2 Thời gian làm bài 180 phút A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I 2 điểm Cho hàm số y x3 - 3x2 2 a Khảo sát và vẽ đồ thị C của hàm số. b Biện luận số nghiệm của phương trình x2 - 2x - 2 m theo tham sô m. x -1 Câu II 2 điếm a Giải phương trình 3 - 4 sin2 2X 2 cos 2X 1 2 sin x b Giải phương trình logx XX -14 log16x X3 40 log4x4x 0. 2 Câu III 2 điếm n 3 __ 3 xsinx a Tính tích phân ỉ I --2 dx. -x cos x 3 b Cho hàm sô f x ex - sin x 2 - 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của f x và chứng minh rằng f x 0 có đúng hai nghiệm. x -1 V z 2 Câu IV 2 điếm Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d và mặt phẳng 2 1 - 3 P 2 x y z -1 0 a Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng P . Viết phương trình của đường thẳng A đi qua điểm A vuông góc với d và nằm trong P . b Viết phương trình mặt phẳng Q chứa d sao cho khoảng cách từ điểm I 1 0 0 tới Q bằng B. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO TỪNG LOẠI THÍ SINH Câu Va 2 điếm Dành cho học sinh thi theo chương trình cơ bản a Trong mặt phẳng Oxy cho AABC có A 0 5 . Các đường phân giác và trung tuyến xuất phát từ đỉnh B có phương trình lần lượt là d1 x - y 1 0 d2 x - 2y 0. Viết phương trình ba cạnh của tam giác ABC. b Có bao nhiêu số hữu tỉ trong khai triển t - 1 60 pĩ 3 . - Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1 Thi thử Đại học 2009 Môn Toán Câu Vb 2 điểm Dành cho học sinh thi theo chương trình nâng cao a Giải phương trình 2 1. b Cho chóp tứ giác đều SABCD có cạnh bên bằng a và mặt chéo SAC là tam giác đều. Qua A dựng mặt phẳng P vuông góc với SC .Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng P và hình chóp. ĐÁP ÁN Câu I 2 điểm a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y X3 - 3x2 2. Tập xác định Hàm số có tập xác định D R. .4 . 2 _ _ r X 0 Sự biến thiên y 3x - 6X. Ta có y 0 _ X 2 0 25 ycD y 0 2 ycT y 2 -2- 0 25 Bảng biến thiên X - 0 2 0 25 y 0 - 0 y 2 f -TO -2 Đồ thị Học sinh tự vẽ hình 0 25 b Biện luận số nghiệm của phương trình x2 - 2x - 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    11-08-2020
4    6    0    11-08-2020
6    2    0    11-08-2020
8    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN