TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HKI Llet's go 1B

Tài liệu ôn tập Môn: Tiếng Anh dành cho trẻ em theo Chương trình Let’s go 1B. Tài liệu hay và bổ ích cho các bé luyện thi tốt. | Đề kiểm tra học kỳ 1 Môn: Tiếng Anh ( Chương trình Let’s go 1B) Name: Class: 4 - Trường tiểu học Thạch Quý -------------------***--------------------- I. Nối các bức tranh với các cụm từ phù hợp : A B C D E 1. jump rope __E__ 3. fly a kite a tree _ 2. play with a yoyo 4. ride a bicycle II. Khoanh tròn đáp án đúng : it a kite? 2. Where is the cat? a .Yes, it is. a .It’s by the bag. b. No, it is not. b. It’s in the bag. 3. How is the weather? 4. How many trees are there? . a. It’s sunny a. There are four trees b. It’s rainy b. There are three trees vào tranh viết câu trả lời cho những câu hỏi sau: 1. How many flowers are there? 2. How’s the weather? . 3. Can she ride a bicycle? 4. Is it a chair? . . VI. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 1. old /are / you / how / ? 2. you / climb / can/ you /tree /a /?

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    4    0    15-08-2020
16    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    3    0
3    4    0
12    4    0
TÀI LIỆU HOT
8    4    0