TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu Kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống

Nội dung bài học: Khái niệm giao tiếp. Các yếu tố cấu thành. Các nguyên tắc giao tiếp cơ bản. Các loại hành vi giao tiếp. Các yếu tố trở ngại giao tiếp Logo Nghệ thuật gây thiện cảm. Nghi thức giao tiếp. Những lưu ý trong giao tiếp Những kiểu giao tiếp. | 12 15 2009 lacéi NỘI DUNG BÀI HỌC - Khái niệm giao tiếp. - Các yếu tố cấu thành. - Các nguyên tắc giao tiếp cơ bản. - Các loại hành vi giao tiếp. - Các yếu tố trở ngại giao tiếp - Nghệ thuật gây thiện cảm. - Nghi thức giao tiếp. - Những lưu ý trong giao tiếp - Những kiểu giao tiếp 1 12 15 2009 - Hiểu biết các hình thức yếu tố giao tiếp. - Hiểu biết các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả những kỹ năng quan trọng trong việc giao tiếp. - Kỹ năng tạo thiện cảm và ấn tượng tận dụng tối đa các khả năng cá nhân và cách thức phát triển ngôn ngữ giao tiếp. - Kỹ năng xử lý các tình huống sáng tạo. Là quá trình truyền tải thông tin bằng một hình thức nào đó bao gồm tao ra và hồi đáp thông điêp. - Làm cho người khác hiểu mình tạo mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau. - Chuyển thông điệp từ người này sang người khác. 2 12 15 2009 Kênh giao tiếp - Đối thoại Face - Face - Điện thoại - Webcam - Thư từ email - Bản ghi nhớ hay báo cáo. Hình thức giao tiếp - Lời nói - Phi lời nói - Văn bản Nôi dung tâm lý của giao tiếp - Giao tiếp nhằm thông báo - Giao tiếp nhằm thay đổi động cơ và giá trị - Giao tiếp nhằm kích thích động viên. Tính chất tiếp xúc - Giao tiếp trực tiếp - gặp gỡ trực tiếp - Giao tiếp gián tiếp - qua thư từ sách báo điện thoại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0