TAILIEUCHUNG - Nền kinh doanh giáo dục như thế nào?

Từ ngàn xưa khi nói đến giáo dục thì mọi người đều nghĩ ngay đến định nghĩa đó là một lĩnh vực nho nhã thanh tao và thậm chí mang cả tính thánh thiện nữa! Bản chất của giáo dục là nhân văn, nâng tầm giá trị con người cũng như cả một quốc gia nhưng trong xu hướng phát triển của thời đại ngày nay, giáo dục không chỉ đơn thuần mang đến những giá trị nhân văn mà còn mang lại lợi nhuận như một loại hình kinh doanh trong xã hội và có thể nói lợi nhuận. | Nền kinh doanh giáo dục như thê nào Từ ngàn xưa khi nói đến giáo dục thì mọi người đều nghĩ ngay đến định nghĩa đó là một lĩnh vực nho nhã thanh tao và thậm chí mang cả tính thánh thiện nữa Bản chất của giáo dục là nhân văn nâng tầm giá trị con người cũng như cả một quốc gia nhưng trong xu hướng phát triển của thời đại ngày nay giáo dục không chỉ đơn thuần mang đến những giá trị nhân văn mà còn mang lại lợi nhuận như một loại hình kinh doanh trong xã hội và có thể nói lợi nhuận từ kinh doanh giáo dục - cũng không thua kém gì so với - các ngành kinh doanh mũi - nhọn khác nếu được đầu tư phát triển đúng mức. Việc doanh nhân Việt Nam quan tâm và đầu tư vào kinh doanh lĩnh vực giáo dục ngày càng nhiều lên cũng nằm trong sự phát triển của xu hướng kinh doanh giáo dục cũng là điều tất yếu phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại mới. Vì sao kinh doanh giáo dục sẽ có lợi nhuận Có thể nói kinh doanh giáo dục được đánh giá là ngành kinh doanh có lợi nhuận cao và nếu không nói là khá cao bởi những nguyên do cơ bản sau đây. Nếu xét về số lượng khách hàng thì giáo dục có khả năng thu hút một lượng khách hàng rất lớn đủ mọi lứa tuổi khác nhau vì một thực tế rõ ràng là nghĩa vụ phải học cũng như khát vọng học để nâng cao kiến thức thì bất cứ công dân trong xã hội nào cũng đều có cả. Mặt khác trong thời đại phát triển ngày nay con người đang hướng tới một xã hội học tập suốt đời và dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh thì khi kinh doanh giáo dục có một lợi thế ưu việt là không bao giờ sợ thiếu khách hàng. Có chuyên gia kinh tế đã từng nhận định rằng khách hàng của ngành kinh doanh giáo dục nhiều không thua gì khách hàng của các ngành kinh doanh hàng tiêu dùng xe hơi viễn thông. cũng có lẽ khá đúng. Có thể nói kinh doanh giáo dục so với nhiều ngành kinh doanh khác có sự khác biệt lớn là giáo dục có sức thu hút và được khách hàng quan tâm từ gốc vì sự phát triển từ gia đình hướng đến toàn xã hội. Bởi vì giáo dục luôn được sự quan tâm của một quốc gia với những chính .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    23    0    09-08-2020
6    5    0    09-08-2020
9    2    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
21    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN