TAILIEUCHUNG - KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tham khảo tài liệu 'kinh doanh thương mại điện tử', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - 1 - Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử Zorayda Ruth Andam Tháng 5 2003 Nhóm công tác e-ASEAN UNDP-APDIP - 2 - LỜI NÓI ĐẦU Một trong nhiều thách thức mà các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ngày nay đang phải đối mặt là việc chuẩn bị sẵn sàng cho xã hội và chính phủ của họ trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng thông tin truyền thông. Các nhà hoạch định chính sách doanh nhân các nhà hoạt động của các tổ chức phi chính phủ NGO các học giả và thường dân đang ngày càng quan tâm tới nhu cầu xây dựng xã hội trở nên cạnh tranh trong nền kinh tế thông tin đang phát triển. Nhóm công tác e-ASEAN và Chương trình phát triển thông tin châu Á Thái Bình Dương của UNDP UNDP-APDIP có chung niềm tin rằng với công nghệ thông tin và truyền thông ICT các nước có thể đối mặt với các thách thức của kỷ nguyên thông tin. Với ICT họ có thể vươn tới một tầm cao mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và chính trị. Chúng tôi hy vọng rằng trong việc thực hiện bước nhảy vọt này các nhà hoạch định chính sách những người lập kế hoạch nghiên cứu viên những người triển khai kế hoạch các nhà bình luận và những người khác sẽ thấy các quyển sách khoa học thường thức điện tử e-primers về xã hội thông tin kinh tế thông tin và tổ chức xã hội này là bổ ích. E-primers có mục đích giúp cho người đọc hiểu biết rõ ràng về những thuật ngữ định nghĩa xu hướng và những vấn đề khác nhau gắn liền với kỷ nguyên thông tin. E-primers được viết với ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu bao gồm các ví dụ trường hợp tiêu biểu các bài học thu được và những thực hành tốt nhất giúp các nhà xây dựng kế hoạch và những người ra quyết định trong việc nêu lên những vấn đề thích hợp và xây dựng chính sách chiến lược phù hợp trong nền kinh tế thông tin. E-primers bao gồm những phần sau Kỷ nguyên thông tin Net Web và Cơ sở hạ tầng thông tin Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử Những vấn đề về pháp luật và qui chế trong nền kinh tế thông tin Chính phủ điện tử Công nghệ thông tin và truyền thông ICT và giáo dục Gen

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
385    3    0    11-08-2020
14    6    0    11-08-2020
6    5    0    11-08-2020
6    2    0    11-08-2020
13    6    0    11-08-2020
27    3    0    11-08-2020
13    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN