TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

Giúp Hs: Biểu tượng về đoạn thẳng, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, hình tứ giác, hình chữ nhật. Phat triển trí tưởng tượng thông qua bài tập vẽ hình theo mẫu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: ác hình vẽ trong bài tập 1. | ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC I. MỤC TIÊU Giúp Hs Biểu tượng về đoạn thẳng đường thẳng đường gấp khúc hình tam giác hình vuông hình tứ giác hình chữ nhật. Phat triển trí tưởng tượng thông qua bài tập vẽ hình theo mẫu. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Các hình vẽ trong bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Chỉ từng hình vẽ trên bảng và yêu cầu hs đọc tên của từng hình. Bài 2 -Cho hs phân tích để thấy hình ngôi nhà -Đọc tên hình theo yêu cầu. gôm 1 hình vuông to làm thân nhà 1 hình vuông nhỏ làm cửa sổ 1 hình tứ giác làm mái nhà sau đó yêu cầu các em vẽ hình vào vở bài tập. Bài 3 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 4 -Làm miệng. 3. Củng cố dặn dò -Tổng kết tiết học. -Đọc đề bài trong sgk. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC TT TIÊU Giúp Hs Kĩ năng tính độ dài đường gấp khúc. T ính chu vi hình tam giác hình tứ giác. Phát triển trí tưởng tượng cho hs thông qua xếp hình. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs nêu cách tính độ dài đường gấp khúc sau đó làm bài và báo cáo kết quả. Bài 2 -Đọc tên hình theo yêu cầu. -Yêu cầu hs nêu cách tính chu vi hình tam giác sau đó thực hành tính. Bài 3 -Yêu cầu hs nêu cách tính chu vi của hình tứ giác sau đó thực hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN