TAILIEUCHUNG - Marketing tới thế hệ GX

Một trong những thay đổi lớn nhất là sự tập trung cho gia đình. Thế hệ GX lớn lên trong một thế giới, ở đó không có sự quan tâm đặc biệt cho những đứa trẻ (trong những năm 60 và 70) và sử dụng tất cả những năm tháng tuổi trẻ tới cố gắng tìm ra con đường của riêng họ (trong những năm 80 và 90). | Marketing tới thế hệ GX Đa số doanh nghiệp nhận thức tốt cách thức tiếp thị tới thế hệ Generation X 1961 -1981 . Sở dĩ như vậy là bởi vì ngày nay có quá nhiều người làm kinh doanh thuộc thế hệ này. Nhưng khi những người này bước vào khoảng giữa đời người từ 28 - 48 tuổi chúng tôi đang thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách họ nhìn nhận thế giới và mua sắm. Một trong những thay đổi lớn nhất là sự tập trung cho gia đình. Thế hệ GX lớn lên trong một thế giới ở đó không có sự quan tâm đặc biệt cho những đứa trẻ trong những năm 60 và 70 và sử dụng tất cả những năm tháng tuổi trẻ tới cố gắng tìm ra con đường của riêng họ trong những năm 80 và 90 . Như một nguyên tắc họ là những người khá độc lập và không tin tưởng Một trong những thay đổi lớn nhất là sự tập trung vào gia đình. Thế hệ X này lớn lên trong một thế giới không quan tâm đặc biệt đến trẻ con trong suốt thập niên 60 và 70 và trong thời gian trai trẻ để tìm con đường riêng cho mình trong thập niên 80 và 90 . Như một quy tắc họ khá độc lập và không tin chắc thể chế hay chính quyền có sự quan tâm của họ. Nhưng khi thế hệ thực dụng và cá nhân này trở thành những người cha hoặc mẹ một số giá trị của họ đang thay đổi. Giống như cha mẹ mình thế hệ GX muốn mang đến cho lũ trẻ của họ sự bảo vệ tình thương mà họ chưa bao giờ có được trong thời trẻ. Mặc dù thế hệ Baby Bomer 1943 - 1960 nhìn chung cũng là những người quan tâm chăm sóc con cái nhưng GX tiến một bước xa hơn so với họ. Hầu hết GX là những người rất có định hướng và sẵn sàng hy sinh cho tương lai của con cái. Ai là con của thế hệ GX Phần lớn họ được biết đến như Millennials 1982 -2005 Thông tin chung về ba thế hệ gần đây nhất như sau Boomer Tập chung vào các giá trị và sở thích riêng với nhận thức mạnh mẽ về lẽ phải. GX Thực tế và cá nhân với mong muốn bảo vệ bản thân họ và những người gần gũi với họ. Millennials Nhiệt tình bị thúc đẩy bởi tinh thần hợp tác và mong muốn thay đổi thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Các millennials vẫn còn đang trải nghiệm ở các trường .

TÀI LIỆU HOT