TAILIEUCHUNG - Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-p1

CloudBerry Online Backup phiên bản là ứng dụng theo kiểu front end, kết nối tới phương thức lưu trữ trực tuyến Amazon S3 để sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server. Chương trình sẽ sao lưu toàn bộ dữ liệu của người dùng đến Amazon S3 nhằm tránh khỏi những rủi ro hoặc thảm họa, thiên tai | Sao lưu dữ liêu của hê điêu hành Windows Home Server CloudBerry Online Backup phiên bản là ứng dụng theo kiểu front end kết nối tói phương thức lưu trữ trực tuyến Amazon S3 để sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server. Chương trình sẽ sao lưu toàn bộ dữ liệu của người dùng đến Amazon S3 nhằm tránh khỏi những rủi ro hoặc thảm họa thiên tai. Quá trình cài đặt Tải CloudBerry cho Windows Home Server Đăng ký tài khoản Amazon S3 Tiến hành cài đặt Cloudberry Addin như các addin dành cho Windows Home Server. Tại 1 máy tính bất kỳ trong hệ thống mạng chia sẻ kết nối tới thư mục chia sẻ chung của máy chủ mở thư mục Add-Ins và copy file về máy tính Softw. Add-Ins I ỳ I I Search -IfK Organize Include library Fivorit Desktop Drop-box FLAG J. My Videos Recent Places 4 DownloadỊ How-To GttkWebs New folder Windows. Installer Picks 448 KB Wind cws Insta11er Package 23 MS Read Text Document Libraries Ị Documents Music tai pictures a . . I WHSAdm i nln rtaller. msi 1 . dl - KB I WHSCc-nnector5etup2 J I ndows Installer Package 333 MB 5 Items Offline status Online Off nr availability Not available Lần tiếp theo khởi động Windows Home Server Console chọn Settings Add-Ins. Chọn tiếp thẻ Available và nhấn nút Install Q General Ba CKU43 Pass ự- orcs Windows Widia Cents Meaia Sharng Rerröte Access Toolkit 1-1 Adc-ins Ardlijble Add-ins y Installed Available j Advanced Adm ip Console Addin Version Instill CbudBerrv Online Backup for Windows Home Server Cl c u tB err L eb. J trĩ Ó n JI Quá trình cài đặt diễn ra rất nhanh khi hiện bảng thông báo Installation Succeeded thì bấm OK Sau đó bạn sẽ bị mất kết nối thông qua Console. Chỉ việc bấm OK sau đó kết nối lại Windows Henne Server Console k This computer has lost connection to your home server- Checkyour network connection and make sure your home server is powered on. Then try to connect again. Sau khi kết nối lại bạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN