TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng lúa ngắn ngày

l- Thời vụ gieo trồng: Một năm có thể gieo trồng 3 vụ lúa: - Vụ Hè thu: Tháng 4 - 5 (DL) - Vụ Mùa: Tháng 8 - 9 (DL). - Vụ Đông xuân: Tháng 11- 12 (DL). | Kỹ thuật trông lúa ngăn ngày Nguồn 1- Thời vụ gieo trồng Một năm có thể gieo trồng 3 vụ lúa - Vụ Hè thu Tháng 4 - 5 DL - Vụ Mùa Tháng 8 - 9 DL . - Vụ Đông xuân Tháng 11- 12 DL . 2- Làm đất - Cày lật đất phoi ải dọn sạch cỏ dại san ruộng bằng phang hạn chế tối đa lẫn tạp giống vụ trước. 3- Chuẩn bị giống Chọn giống năng suất cao thích hợp với chân ruộng ít nhiễm sâu bệnh không lẫn tạp tỷ lệ nảy mầm 90 . - Sạ lan Lượng giống cần 150 - 160 kg ha ngâm giống 24 giờ vớt ra đem ủ cho ra mộng đem sạ. - Sạ hàng Lượng giống cần 70-80kg ha ngâm 24 giờ vớt ra ủ vừa nứt nanh đem gieo. 4- Phân bón - Lượng phân bón cần cho 1ha lúa là 200-220kg Urê 300kg lân lOO-120kg Kali 4-5 tấn phân chuồng nếu có - Cách bón Theo biểu hướng dẫn quy trình bón phân cho lúa ngắn ngày kèm theo . 5- Điều chỉnh mực nước ruộng Sau khi sạ đến khi lúa được 3 lá cho nước vào vừa đủ không ngập sau đó nâng cao dần mực nước theo chiều cao cây lúa và giữ mức nước từ 5-l0cm để khống chế cỏ dại. Sau trỗ 20 ngày tháo cạn nước tùy theo điều kiện nếu quá khô lúa sẽ bị lừng. 6- Phòng trừ cỏ dại a- Sử dụng thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm Diệt mầm Từ 1-3 ngày sau sạ dùng Sofit Ronstar. b- Sử dụng thuốc tiền nảy mầm Sau sạ từ 5-1O ngày dùng Sirius Fortene Clincher. Cỏ diệt càng sớm càng kỹ càng tốt. 7- Phòng trừ sâu hại Nên ứng dụng phương pháp IPM. Thời kỳ từ 1-40 ngày không nên phun thuốc. Chú ý các đối tượng sau - Sâu đục thân Dùng Basudin Regent Padan khi mật số dảnh lúa bị hại đạt 1-2 dảnh m2. - Sâu cuốn lá nhỏ Dùng Padan Oncol Fastac. Giai đoạn lúa đẻ nhánh nên phun khi mật số lá bị cuốn khoảng 15 m2. Giai đoạn làm đòng khi mật số lá bị cuốn khoảng 5 m2. - Bọ Trĩ Dùng Sumithion Trebon. - Rầy các loại Dùng Bassa Mipcin Applaud. 8- Phòng trừ bệnh hại - Cháy lá đạo ôn đốm mắt cú thối cổ bông Dùng Puji one Kasuran Beam. - Đốm vằn Dùng Validacin Monceren - Lem lép hạt Dùng Bavistin Rovral Tiệt. Lưu ý Bà con nông dân nên dùng thuốc theo sự hướng dẫn trên bao bì để tránh thiệt hại. Sử dụng nông dược .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN