TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - ĐƯỜNG GẤP KHÚC - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC

Giúp Hs: Nhận biết đường gấp khúc. Biết tính độ dài đường gấp khúc bằng cách tính tổng độ dài của các đoạn thẳng thành phần của đường gấp khúc. | ĐƯỜNG GẤP KHÚC - Độ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC TIÊU Giúp Hs Nhận biết đường gấp khúc. Biết tính độ dài đường gấp khúc bằng cách tính tổng độ dài của các đoạn thẳng thành phần của đường gấp khúc. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Vẽ sẵn đường gấp khúc abcd như phần bài học lên bảng. Mô hình đường gấp khúc ba đoạn có thể khép kín thành hình tam giác. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy - học bài mới . Giới thiệu bài Hoạt động Hs . Giới thiệu đường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúc. -Chỉ vào đường gấp khúc trên bảng và giới thiệu đây là đường gấp khúc abcd. Tiến hành như sgv. -Muốn tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng thành phần ta làm như thế nào . Luyện tập thực hành Bài 1 -Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài. -Yêu cầu hs suy nghĩ và tự làm bài. -Yêu cầu hs nêu tên từng đoạn thẳng trong mỗi cách vẽ. Bài 2 -Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài tập. -Hỏi muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào -Nghe giảng và nhắc lại đường gấp khúc abcd. -Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng thành phần. Bài 5 -Yêu cầu hs đọc đề bài. -Hình tam giác có mây cạnh -Vậy đường gâp khúc này bao gôm mây -2 hs làm bài trên bảng lớp. -Cả lớp làm đoạn thẳng ghép lại với nhau bài vào vở bài tập 3. Củng cô dặn dò -Yêu cầu hs nhắc lại cách tính độ dài đường gâp khúc khi biết độ dài của các đoạn thẳng thành phần của nó. -Tính độ dài đường gâp khúc. -Muôn tính độ dài đường gâp khúc ta lây độ dài các đoạn thẳng thành phần cộng với nhau. -1 hs đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm theo. -Hình tam giác có 3 cạnh. -Đường gâp khúc gôm ba đoạn thẳng ghép lại với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT