TAILIEUCHUNG - WHO WOULD LIKE THIS $20 BILL?

Giá trị của cuộc sống chúng ta không phải ở những gì chúng ta làm, những gì chúng ta biết mà ở chỗ chúng ta là ai. | WHO WOULD LIKE THIS 20 BILL A well-known speaker started off his seminar by holding up a 20 bill. In the room of 200 he asked. Who would like this 20 bill Hands started going up. He said I am going to give this 20 to one of you - but first let me do this. He proceeded to crumple the 20-dollar note up. He then asked. Who still wants it Still the hands were up in the air. Well he replied what if I do this He dropped it on the ground and started to grind it into the floor with his shoe. He picked it up now crumpled and dirty. Now who still wants it Still the hands went into the air. My friends you have all learned a very valuable lesson. No matter what I did to the money you still wanted it because it did not decrease in value. It was still worth 20. Many times in our lives we are dropped crumpled and ground into the dirt by the decisions we make and the circumstances that come our way. We feel as though we are worthless but no matter what happened or what will happen you will never lose your value. Dirty or clean crumpled or finely creased you are still priceless to those who love you. The worth of our lives comes not in what we do or who we know but by .WHO WE ARE. You are special -don t ever forget it. BAN DICH AI MUỐN CÓ TỜ 20 DOLLAR NÀY Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra một tờ 20 đô-la. Trước khán phòng gần 200 người ông ta hỏi Ai muốn lấy tờ 20 đô-la này . Rất nhiều cánh tay đưa lên. Ông ta lại nói Tôi sẽ cho một người trong số các bạn tờ 20 đô-la này - nhưng trước tiên để tôi làm điều này đã. Ông ta vò nhàu nát tờ 20 đô-la lại và hỏi Các bạn còn muốn nó chứ . Vẫn còn rất nhiều cánh tay đưa lên. Nếu tôi làm điều này thì sao . Ông ta lại nói trong khi thả tờ giấy bạc xuống sàn nhà và dùng gót giày chà lên nó. Đoạn ông ta nhặt nó lên bây giờ thì nó đã nhàu nát và bẩn thỉu. Các bạn vẫn còn muốn nó chứ . Vẫn còn một vài cánh tay đưa lên. Các bạn thân mến các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Bất kể tôi đã làm gì với tờ giấy bạc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    09-08-2020
16    3    0    09-08-2020
16    3    0    09-08-2020
3    8    0    09-08-2020
139    5    0    09-08-2020
5    2    0    09-08-2020
1    3    0    09-08-2020
25    4    0    09-08-2020
114    4    0    09-08-2020
14    6    0    09-08-2020
2    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2