TAILIEUCHUNG - Mẫu 1: Bản khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết thực hiện: 1. Tuyệt đối tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông. 2. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký và sử dụng tên miền đúng quy định 3. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. 4. Thông báo. | Nơi nhận: NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VDC3 Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực 3 (VDC3) Địa chỉ: 52 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Điện thoại: Fax: BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN (Mẫu đăng ký dành cho cá nhân) 1. Tên miền đăng ký 2. Máy chủ DNS chuyển giao (Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ Primary và 01 máy chủ Secondary trước khi nộp hồ sơ đăng ký). Tên DNS Primary: Địa chỉ IP: Tên DNS Secondary : Địa chỉ IP: Tên DNS Secondary : Địa chỉ IP: 3. Thông tin cá nhân: Họ tên Ngày tháng năm sinh / giới tính: Số CMTND: ( Số, nơi cấp , ngày cấp): Địa chỉ liên hệ: Số điện thoại/ số fax Email liên hệ (bắt buộc): Tên Cơ quan, nơi làm việc Địa chỉ Cơ quan, nơi làm việc .Trần Thanh Long 12/08/1982 221107307 ngày cấp : 10/01/2000 Nơi cấp: CA TP Tuy Hòa 274 Nguyễn Huệ - TP Tuy Hòa 0918745647 longcocola@ 141 Nguyễn Huệ - TP Tuy Hòa 4. Địa chỉ thanh toán: Tên tổ chức (người) chịu trách nhiệm thanh toán: Địa chỉ: Số điện thoại/ số fax: Email liên hệ thanh toán (bắt buộc): Hoàng Nguyễn Anh Phương. 0914 351 881 anhphuongpdl@ Chủ thể đăng ký tên miền cam kết thực hiện: 1. Tuyệt đối tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông. 2. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký và sử dụng tên miền đúng quy định 3. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. 4. Thông báo cho VDC3 mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ VDC3 không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến tên miền bị gián đoạn hoạt động, hoặc bị mất tên miền. , ngày tháng năm . Họ tên, chữ ký của chủ thể đăng ký tên miền Chú ý: Bản khai kèm theo bản photo giấy tờ tuỳ thân ( Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, hộ chiếu) Mẫu 1: Bản khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT