TAILIEUCHUNG - 5 câu hỏi bạn cần đặt ra cho đối tác phát triển website của bạn

Xây dựng một trang web cũng như lắp ghép trò xếp hình vậy - đôi khi những miếng ghép nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, tất cả chúng đều đang ở vị trí không mong muốn. Một trang web cũng phức tạp như vậy, nhưng hãy nhớ rằng mỗi khi bạn chỉnh sửa hay nâng cấp nó, tấm hình của bạn lại hoàn toàn tan rã. | 5 câu hỏi bạn cân đặt ra cho đôi tác phát triển website của bạn Xây dựng một trang web cũng như lắp ghép trò xếp hình vậy - đôi khi những miếng ghép nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn tất cả chúng đều đang ở vị trí không mong muôn. Một trang web cũng phức tạp như vậy nhưng hãy nhớ rằng mỗi khi bạn chỉnh sửa hay nâng cấp nó tấm hình của bạn lại hoàn toàn tan rã. Làm cách nào mà bạn có thể tránh khỏi việc tuyển dụng một nhà thiết kế hoặc trang trí xây dựng một trang web có vẻ mong manh như vậy Sau đây là một số câu hỏi bạn có thể hỏi cùng những ý kiến phản hồi giúp bạn giải quyết vấn đề. 1. Những tiêu chuẩn nào cho trang web mà bạn cân hướng tới. Đó là một câu hỏi lớn làm bối rối những người nào chưa có những tiêu chuẩn rõ ràng. Tiêu chuẩn của một trang web là gì Đó là cách trang trí và tạo dụng hệ thống trang web cho phép trang web có thể lớn mạnh cả về công nghệ cũng như số người truy cập. Những ngôn ngữ và công nghệ thường sử dụng là CSS Casacading Style Sheets Một kỹ thuật cho phép đưa vào trang web fonts màu sắc và không gian cho trang webs. XHTML Extensible Hypertext Markup Language một dạng ngôn ngữ lập trình có chiều sâu như HTML ngoài ra còn hỗ trợ cú pháp XML. ECMA Scripts Phiên bản tiêu chuẩn của JavaScript dùng cho phần lớn các trang web. Bạn không cần phải biết nhiều về những ngôn ngữ lập trình chỉ cần biết về những tiêu chuẩn cần phải được giải quyết. Cách đơn giản để bạn liên kết các câu hỏi này chính là luôn nhớ rằng những người sử dụng internet không bao giờ dùng chung một hệ điều hành và công cụ lướt web. Thiết kế và phát triển những chuẩn mực riêng của trang web cho phép bạn thay đổi và vận hành chúng theo cách cần thiết trên các phương diện khác nhau. 2. Có phải họ thiết kế trang web để có thể được tìm thấy dễ dàng bởi các công cụ tìm kiếm trực tuyến Chắc chắn rằng ngày nay mọi người đều muốn rằng tất cả các trang web đều được hiển thị trên các công cụ tìm kiếm. Sử dụng những công cụ tìm kiếm quá phức tạp không phải là điều bạn mong đợi

TÀI LIỆU HOT