TAILIEUCHUNG - Bài giảng về Kỹ thuật Vi xử lý

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành điện tử. | Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý Ngành Điện tử-Viễn thông Đại học Bách khoa Đà Nẵng của Hồ Viết Việt, Khoa ĐTVT Tài liệu tham khảo [1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997 [2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001 Chương 6 Các kiểu I/O Thăm dò (Polling) I/O điều khiển bằng ngắt (Interrupt) - DMA (Direct Memory Access) Thăm dò mov dx, F000 L1: in al, dx cmp al, FF je L1 : : The Circuit A 1 5 8088 Minimum Mode A18 A0 : D7 D6 IOR IOW A19 D5 D4 D3 D2 D1 D0 A 1 4 A 1 3 A 1 2 A 1 1 A 1 0 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 IOR 5V 74LS245 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 E DIR A 1 5 A 1 4 A 1 3 A 1 2 A 1 1 A 1 0 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 IOW 74LS373 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 OE LE Bài toán Chương trình tạo ra hiệu ứng “LED chạy”: - Ban đầu LED chạy từ trên xuống - Khi nhấn phím thấp nhất thì LED thay đổi hướng chạy - Khi nhấn phím cao nhất thì chương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    3    0    10-08-2020
6    4    0    10-08-2020
5    6    0    10-08-2020
4    2    0    10-08-2020
15    2    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN