TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO "THEO DÕI QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TRÀ TẠI THỊ XÃ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG"

Hoạt động của công ty: • Trồng, chế biến - bán trong nước và xuất khẩu các loại trà có giống từ Trung Quốc • Quy trình chế biến theo công nghệ Đài Loan + Lĩnh vực thực hành: • Tìm hiểu sơ lược về đời sống cây trà • Xử lý trà tươi • Xử lý Trà khô + Nội dung thực hành chính: Kỹ thuật chế biến chè khô | BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CƠ SỞ THEO DÕI QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TRÀ TẠI THỊ XÃ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ XUÂN THỊNH CƠ SỞ THỰC HIỆN: CÔNG TY TNHH TỨ HẢI CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Liu Shinh Cheh Tháng 7/2008 NỘI DUNG BÁO CÁO I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NƠI THỰC TẬP II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC III. KẾT LUẬN I. GIỚI THIỆU CHUNG Đặt vấn đề: + Hoạt động của công ty: • Trồng, chế biến - bán trong nước và xuất khẩu các loại trà có giống từ Trung Quốc • Quy trình chế biến theo công nghệ Đài Loan + Lĩnh vực thực hành: • Tìm hiểu sơ lược về đời sống cây trà • Xử lý trà tươi • Xử lý Trà khô + Nội dung thực hành chính: Kỹ thuật chế biến chè khô Các mục tiêu: Mục tiêu đề ra khi đi thực tập: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp thu được kỹ thuật chế biến trà theo công nghệ Đài Loan ở Việt Nam. Bổ trợ kiến thức: -Khí tượng học -Khoa học đất -Phương pháp tiếp cân khoa học -Kinh tế học -Phương pháp thí nghiệm II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Tham quan xưởng chế biến: Diện tích sân phơi: 2100m2 Diện tích xưởng chế biến: 1500m2 Số máy quay thơm: 4 máy Số máy xáo: 6 máy Số máy siết số: 6 máy Số máy dần: 16 máy Số máy tơi: 8 máy Số máy siết sen: 4 máy Số máy sấy: 2 máy Số máy hút chân không : 2 máy Loại trà Diện tích (ha) Kim Tuyên(27) 0 Ngọc thúy (29) Tứ Quý Oolong Tham quan nông trường: Các loại trà và diện tích trồng của công ty Nhặt cọng: Chọn những búp chè đã thành phẩm có cọng dài, vặt những cọng đó cho riêng ra, sản phẩm chính là những búp còn cọng ngắn. Qui trình xử lý trà khô theo công nghệ Trà Đài Loan (ngày 21/07/08) Trà 27: 1056,5kg Qua xử lý trà tươi Cân 12kg - Công đoạn 1 [ xiết dần tơi ] = 4 lần mặc túi xiết dần tơi nghỉ 10 phút sấy lần 1: ( 75 oC, 10 A ) - Công đoạn 2 [ xiết dần tơi ] = 4 lần mặc túi xiết dần tơi nghỉ 10 phút sấy lần 2 - Công đoạn 3,4 tương tự như công đoạn 2, nhưng trong khi mặc túi có cho thêm 1 miếng nhựa dẻo hình tròn đường kính 15 cm (miếng đệm) - Công đoạn 5: sau khi sấy lần 4. cho trà nghỉ 10 phút. Sau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN