TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p1

Tham khảo sách quảng cáo 'dạy trẻ cách tư duy p1', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | DẠY TRẺ PHƯƠNG PHÁP rü DUY PHÁT TRIỂN TRÍ NĂNG ÓC SÁNG TẠO VÀ sự Tự TIN CHO TRẺ EDWARD DE BONO H NHÀ XUẤT BẢN VÃN HOÁ THỐNG TIN Tiến sĩ Edward de Bono DẠY TRẺ PHƯƠNG PHÁP Tư DUY TUẤN ANH dịch NHÀ XUẤT BẦN VÀN HÓA THÔNG TIN PHAN I LỜI Tự A Một trong những tham vọng của tôi khi viết cuốn sách này là trên thê giới sẽ ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tự khẳng định rằng Tôi là một ngưòi biết tư duy Và tuyệt vòi hơn nữa nếu họ tự tin khẳng định rằng Tôi là một người biết tư duy - và tôi thích tư duy . Cuốn sách này phù hợp với nhũng bậc làm cha mẹ và cả với những em thiếu niên đọc để học cách tư duy. Tư duy không phải là một điều khó khăn. Tư duy càng không phải là một điều tẻ nhạt. Bạn không cần phải là thiên tài thì mới có thể trỏ thành một ngưòi tư duy giỏi. Bạn muôn theo kịp xu hướng phát triển của xã hội bạn cần phải là một người giỏi tư duy. Những tình huống trong cuộc sông của mỗi cá nhân cũng luôn đòi hỏi chúng ta phải là một người suy nghĩ tốt và trong tương lai cùng với sự gia tăng độ phức tạp của nhu cầu cũng như các cơ hội đòi hỏi này càng tăng lên. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống đời thường giỏi suy nghĩ đóng vai trò thiết yếu cho sự tồn tại cho thành công và trong cạnh tranh. Cuốn sách này không dành cho bạn nêu 1. Bạn tin rằng chỉ cần thông minh là đủ. Nếu bạn tin rằng một người rất thông minh dĩ nhiên sẽ là một người giỏi tư duy và một người kém thông minh hơn thì tư duy sẽ tồi hơn thì cuôr sách này cũng không dành cho bạn.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
385    7    0