TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p2

Phát triển trí năng, óc sáng tạo và sự tự tin cho trẻ | em ít tuổi. Ví dụ phương pháp hình vẽ có thể đem dạy cho những em bôn tuổi. Những diêu được dạy từ cuốn sách này Có ba cách có thể dạy các phương pháp tư duy dựa trên cuốn sách này. 1. Cùng với những người lớn hơn những đứa trẻ hiểu biết hơn và những người yêu thích việc suy nghĩ đứa trẻ có thê đọc toàn bộ cuốn sách cùng với cha mẹ chúng. Những điểm cơ bản và các phương pháp sau đó nên được đem ra bàn bạc. Nhũng bài tập thực hành cũng nên được đem thực hành cùng nhau. Theo cách học như vậy sẽ thuận lợi hơn nếu chúng ta có thêm một bản sao cuốn sách để đứa trẻ và cha mẹ chúng cùng có sách để bàn bạc. 2. Với những đứa trẻ và những người không thích việc đọc từ đầu đến CUÔÎ cuốn sách những bậc cha mẹ nên đọc cuốn sách và Hệt kê tất cả những thông tin quan trọng sau đó dạy cho đứa trẻ. Một vài những dữ liệu có thể được lược bớt hoặc làm đơn giản hơn. Những phần mô tả các quá trình thực tế cha mẹ nên đọc trực tiếp cho bọn trẻ nghe. 3. Vổi những đứa trẻ và những người ít có khả năng nghe bổ mẹ đọc toàn bộ cuốn sách mà muốn chọn lựa một sô phần của cuôh sách. Cuôh sách này được xem như một cách tóm lược đôì vối những đứa trẻ thuộc lứa tuổi này và sau đó để chúng nhìn lại đầy đủ cuốn sách khi chúng trỏ nên lớn tuổi hơn. Ba cách tiếp cận trên được trình bày theo sơ đồ ở trang sau. Động lực Động lực chính là mâu chõt. Nếu không có động lực sẽ rất khó để dạy bất cũ một cách suy nghĩ nào. 34 QUYỂN SÁCH ĐẶT SONG SONG SỰ CHỌN LỰA 35 Thật không may nếu ta nói với một đứa trẻ ràng sự tư duy sẽ giúp chúng rất nhiều trong việc học ở trường hoặc trong những tình huống ngoài giờ học thì hầu hết với các đứa trẻ chúng ta chẳng khiến cho chúng có động lực nào để học cách suy nghĩ. Việc suy nghĩ nên được dạy như một trò chơi sống động hài hưốc được yêu- thích. Kinh nghiệm của tôi đã chỉ ra rằng trẻ em yêu thích suy nghĩ. Chúng yêu thích việc sử dụng trí óc của chúng để có những ý tưởng. Nhưng chúng cũng yêu thích sự thể hiện. Đặt một đứa trẻ trước một vân đề không thê giải quyết chính là

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
385    7    0