TAILIEUCHUNG - Sở GD&ĐT Thái Nguyên Trường THPT Chu Văn An ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

Tham khảo tài liệu 'sở gd&đt thái nguyên trường thpt chu văn an đề thi thử đại học cao đẳng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sở GD ĐT Thái Nguyên Trường THPT Chu Văn An ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG-NĂM 2010 Môn HÓA HỌC. Thời gian làm bài 90 phút Mã đề 159 Cho biết khối lượng nguyên tử theo đvC của các nguyên tố H 1. C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 I 127 Ba 137 Au 197. I. Phần chung cho tất cả các thí sinh 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Thủy phân hoàn toàn một lượng mantozơ sau đó cho toàn bộ lượng glucozơ thu được lên men thành ancol etylic thì thu được 100 ml ancol 460. Khối lượng riêng của ancol là 0 8gam ml. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 vào dung dịch NaOH dư thu được muối có khối lượng là A. 84 8 gam. B. 106 gam. C. 212 gam. D. 169 6 gam. Câu 2 Cho các dung dịch riêng biệt sau Glucozơ tinh bột glixerin phenol andehit axetic benzen. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch là A. dung dịch I2 Quì tím Cu OH 2 B. Na Quì tím nước brom C. Na Quì tím AgNO3 NH3 D. Cu OH 2 dung dịch I2 nước brom Câu 3 Cho N2 tác dụng với H2 có Fe xúc tác ở nhiệt độ t0C và áp suất p atm thì tốc độ phản ứng là v. Nếu giữ nguyên nhiệt độ và tăng áp suất lên 2p thì tốc độ của phản ứng N2 3H2 2NH3 sẽ tăng lên A. 4 lần B. 2 lan C. 16 lần D. 8 lần Câu 4 Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau 35 80 60 Xenlulozơ---- glucozơ C2H5OH Buta-1 3-đien------ Cao su Buna Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là A. 25 625 tấn B. 37 875 tấn. C. 5 806 tấn. D. 17 857 tấn Câu 5 Để đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X cần 7 68 gam oxi. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thấy bình tăng 4 32 gam . Xác định công thức phân tử của X A. C2H6 B. C3H6 C. C2H4 D. CH4 Câu 6 Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X cần 6 72 lít O2 ở đktc cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba OH 2 thu 19 7 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 5 5 gam .Lọc bỏ kết tủa đun nóng dung dịch lại thu 9 85 gam kết tủa nữa . Công thức phân tử của X là A. C2H4O2 B. CH4O C. C3H8O2 D. C2H6O Câu 7 Dung dịch E chứa các ion Mg2 SO42- NH4 Cl-. Chia dung dịch E

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    7    0    13-08-2020
364    5    0    13-08-2020
9    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN