TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - BẢNG CHIA 4

Giúp Hs: Lập bảng chia 4 dựa vào bảng nhân 4. Thực hành chia cho 4(chia trong bảng). Ap dụng bảng chia 4 để giải bài toán có lời văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. | BANG CHIA 4 I. MỤC TIÊU Giúp Hs Lập bảng chia 4 dựa vào bảng nhân 4. Thực hành chia cho 4 chia trong bảng . Ap dụng bảng chia 4 để giải bài toán có lời văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Các tấm bìa mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiêm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Nhận xét và cho điêm hs. 2. Dạy - học bài mới -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm bài vào . Giới thiệu bài. vở bài tập. . Lập bảng chia 4 -Như sgv. . Học thuộc lòng bảng chia 4. -Yêu cầu cả lớp nhìn bảng đọc đồng thanh bảng chia 4 vừa xây dựng được. -Yêu cầu hs tự học thuộc lòng bảng chia 4. -Tô chức cho hs thi đọc thuộc lòng bảng chia 4. -Yêu cầu cả lớp đồng thanh đọc thuộc lòng bảng chia 4. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài và đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. Bài 2 -Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài. -Hỏi có tất cả bào nhiêu học sinh -32 hs được chia đều thành mấy hàng -Muốn biết mỗi hàng có mấy bạn hs chúng ta làm như thế nào -Yêu cầu hs làm bài và gọi 1 hs làm bài trên bảng lớp. -Gọi 1 hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng và cho điểm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs làm bài. -Tự học thuộc lòng bảng chia 4. -Cá nhân hs thi đọc cá nhân. Các tổ thi đọc theo tổ các bàn thi đọc theo bàn. -Chữa bài và yêu cầu hs đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 3. Củng cố dặn dò -Gọi một số hs đọc thuộc lòng bảng chia 3. -Dặn dò hs về nhà học thuộc lòng bảng chia. -Làm bài theo yêu cầu của gv sau đó 2 hs ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. -Có tất cả 32 học sinh. -32 hs được chia đều thành 4 hàng đều nhau . -Chúng ta thực hiện phép tính chia 32 4. -Làm bài. -1 hs nhận xét. -1Hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm bài vào vở bài tập -Hs xung phong đọc bảng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    6    0    11-08-2020
22    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN