TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - BẢNG CHIA 3

Giúp Hs: Lập bảng chia 3 dựa vào bảng nhân 3. Thực hành chia cho 3(chia trong bảng). Ap dụng bảng chia 3 để giải bài toán có liên quan. Củng cố về tên gọi của các thành phần và kết quả trong phép chia. | BANG CHIA 3 I. MỤC TIÊU Giúp Hs Lập bảng chia 3 dựa vào bảng nhân 3. Thực hành chia cho 3 chia trong bảng . Ap dụng bảng chia 3 để giải bài toán có liên quan. Củng cố về tên gọi của các thành phần và kết quả trong phép chia. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Các tấm bìa mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy - học bài mới . Giới thiệu bài. . Lập bảng chia 3 -Như sgv. . Học thuộc lòng bảng chia 3. Hoạt động Hs -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Yêu câu cả lớp nhìn bảng đọc đông thanh bảng chia 3 vừa xây dựng được. -Yêu câu hs tự học thuộc lòng bảng chia 3. -Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng bảng chia 3. -Yêu câu cả lớp đông thanh đọc thuộc lòng bảng chia 3. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Yêu câu hs tự làm bài và đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. Bài 2 -Gọi 1 hs đọc yêu câu của bài. -Hỏi có tất cả bào nhiêu học sinh -24 hs được chia đều thành mấy tổ -Muốn biết mỗi tổ có mấy bạn hs chúng ta làm như thế nào -Tự học thuộc lòng bảng chia 3. -Cá nhân thi đọc cá nhân. Các tổ thi đọc theo tổ các bàn thi đọc theo bàn. -Làm bài theo yêu câu của gv sau đó hai hs ngôi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. -Có tất cả 24 học sinh. -Yêu câu hs làm bài và gọi 1 hs làm bài trên bảng lớp. -Gọi 1 hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng và cho diểm hs. -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs làm bài. -Chữa bài và yêu cầu hs đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 3. Củng cố dặn dò -Gọi một số hs đọc thuộc lòng bảng chia 3. -Dặn dò hs về nàh học thuộc lòng bảng chia. -24 hs được chia đều thành 3 tổ. -Chúng ta thực hiện phép tính chia 24 3. -Làm bài. -1 hs nhận xét. -Điền số thích hợp vào bảng. -1 hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Hai hs ngồi cạnh đổi chéo vở cho nhau và nghe gv vhữa bài để kiểm tra bài. -Hs xung phong đọc bảng chia. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT