TAILIEUCHUNG - Xử lý lỗi khi cài đặt Internet Explorer 7

Bài này có những thông tin chỉnh sửa registry. Hãy đảm bảo rằng bạn đã back up lại registry trước khi chỉnh sửa để có thể khôi phục nếu hệ thống xảy ra vấn đề. | Xử lý lỗi khi cài đặt Internet Explorer 7 Nguồn Internet Explorer 7 là phiên bản trình duyệt mới nhất của Microsoft hiện nay bạn rất muốn sử dụng và cài đặt nó trên máy nhưng khi cài đặt thì hệ thống xuất hiện thông báo lỗi Internet Explorer 7 could not be installed Internet Explorer 7 không thể cài đặt . Bài này sẽ từng bước hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa và xử lý khi xảy ra lỗi này. Quan trọng Bài này có những thông tin chỉnh sửa registry. Hãy đảm bảo rằng bạn đã back up lại registry trước khi chỉnh sửa để có thể khôi phục nếu hệ thống xảy ra vấn đề. Dấu hiệu của vấn đề Khi thử cài đặt Windows Internet Exporer 7 trên máy tính của bạn việc cài đặt tự động đã kết thúc nhưng ngay sau đó bạn nhận được thông báo lỗi sau Internet Explorer 7 could not be installed. You must restart your system to confirm that any changes to your system are undone. After you restart follow the Internet Explorer Troubleshooting shortcut on your desktop to get more information. Internet Explorer 7 không thể được cài đặt. Bạn phải khởi động lại hệ thống đểu cấu hình cho bất kỳ thay đổi nào trên hệ thống còn chưa được hoàn tất. Sau khi khởi động lại hãy vào shortcut Internet Explorer Troubleshooting trên nền màn hình để biết thêm thông tin. Nguyên nhân của vấn đề Vấn đề này có thể xuất hiện khi một trong các điều kiện sau xảy ra - Sự cho phép đối với một hay nhiều khóa phụ registry hay đối với các file trên máy tính đã bị hạn chế và do đó đã ngăn chặn việc cập nhật của các khóa phụ registry hay file máy tính này. Một lỗi cập nhật khóa registry hay file máy tính có thể là nguyên nhân khiến chương trình Setup bị lỗi. - Đôi khi nguyên nhân có thể do gói cài đặt Internet Explorer 7 bị lỗi. trạng nguy hiểm Các phương thức xử lý lỗi để cài đặt thành công Internet Explorer 7 Cảnh báo Các vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn chỉnh sửa registry không chính xác khi sử dụng Registry Editor hay phương thức nào khác. Các vấn đề này có thể khiến bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT