TAILIEUCHUNG - Tờ trình Căn bản - Trả lời câu hỏi: phải dạy những gì?

Tôi rất hân hạnh được đưa ra các Tờ trình Căn bản mới, kết quả công lao khó nhọc của Nha Học vụ NSW, của các trường và của hàng ngàn giáo viên tiểu học, hiệu trưởng và phụ huynh. 24 Tờ trình Căn bản là sự mô tả ngắn gọn và rõ ràng về kiến thức và kỹ năng mà mỗi học sinh nên phát triển được tại mỗi bậc của nền giáo dục tiểu học, bất kỳ các em học tại trường nào. | Vietnamese Học trình Bậc tiểu học tại NSW Tờ trình Căn bản Trả lời câu hỏi phải dạy những gì trình bày giản dị toàn bộ nền giáo dục bậc tiểu học cho tất cả các em tạo cho giáo viên một đường lối dễ dàng qua sáu đề tài giảng dạy giúp trường viết các bản học bạ rõ ràng dễ hiểu cho phụ huynh đọc Tôi rất hân hạnh được đưa ra các Tờ trình Căn bản mới kết quả công lao khó nhọc của Nha Học vụ NSW của các trường và của hàng ngàn giáo viên tiểu học hiệu trưởng và phụ huynh. 24 Tờ trình Căn bản là sự mô tả ngắn gọn và rõ ràng về kiến thức và kỹ năng mà mỗi học sinh nên phát triển được tại mỗi bậc của nền giáo dục tiểu học bất kỳ các em học tại trường nào. Các tờ trình này trả lời câu hỏi Phải dạy những gì Có 24 Tờ trình Căn bản vì có một tờ trình cho mỗi đề tài giảng dạy trong số sáu đề tài ở bậc tiểu học và cho mỗi bậc trong số bốn bậc của nền giáo dục tiểu học. Đây là lần đầu tiên mà tất cả phụ huynh và giáo viên tiểu học ở NSW có chung một loạt bài mô tả rõ ràng về những gì phải được dạy cho tất cả học sinh tại tất cả các trường. Trường sở sẽ làm việc với hiệu trưởng giáo viên và phụ huynh để bảo đảm sự thẩm định học sinh và học bạ phù hợp với các Tờ trình Căn bản. Tôi xin cám ơn tất cả những ai đã đóng góp vào việc soạn thảo các tờ trình này - căn bản cho toàn bộ nền giáo dục tiểu học tại NSW. Carmel Tebbutt MP Bộ trưởng Giáo dục và Huấn nghệ NSW Bốn bậc của nền giáo dục tiểu học là Mầu giáo Lớp 1 và 2 Lớp 3 và 4 Lớp 5 và 6 Bậc 1 Tiên khởi Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Vietnamese Được dạy những gì Sáu đề tài giảng dạy bậc tiểu học bao gồm Anh ngữ Nói và Nghe Đọc Viết. Toán học Tính toán Số Mầu hình và Đại số Đo lường và Dữ kiện Không gian và Hình học. Khoa học và Kỹ thuật Nghiên cứu Khoa học Thiết kế và Thực hiện Mội trường Thiên nhiên Môi trường Nhân tạo. Xã hội Loài người và Môi trường HSIE Sự Thay đổi và Tiếp diễn Văn hóa Môi trường Các Hệ thống và Cơ cấu Xã hội. Nghệ thuật Sáng tạo Nghệ thuật Tạo hình Âm nhạc Khiêu vũ Kịch nghệ. Y tế Rèn luyện Thân thể và Phát triển Cá tính .

TÀI LIỆU HOT