TAILIEUCHUNG - Xác định phiên bản Windows trên hệ thống

Bạn có biết hệ thống của bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows phiên bản 32 bit hay 64 bit? Đây là một câu hỏi không khó nhưng không phải ai cũng trả lời được. Nếu để ý một chút bạn có thể kiểm tra thông tin này ngay trên hệ thống. | Xác định phiên bản Windows trên hệ thống Nguồn Quản trị mạng - Bạn có biết hệ thống của bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows phiên bản 32 bit hay 64 bit Đây là một câu hỏi không khó nhưng không phải ai cũng trả lời được. Nếu để ý một chút bạn có thể kiểm tra thông tin này ngay trên hệ thống. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn phương pháp kiểm tra xem hệ điều hành Windows mà hệ thống đang sử dụng là phiên bản 32 bit hay 64 bit. Nói chung số bit của hệ thống không thể hiện lượng dữ liệu mà hệ thống có thể xử lý tốc độ xử lý dữ liệu và dung lượng bộ nhớ. Để khả năng thực thi của hệ thống tốt hơn thì số bit của hệ điều hành sử dụng phải phù hợp với số bit của phần cứng hệ thống. Kiểm tra số bit của hệ điều hành Với Windows Vista Đối với Windows Vista bạn có thể kiểm tra số bit của hệ điều hành theo hai cách sau Cách 1 Xem trong cửa sổ System của Control Panel Vào menu Start nhập từ system vào hộp Start Search rồi nhấn OK. Sau đó click vào System trong danh sách Programs. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị thông tin như sau Với phiên bản hệ điều hành 64 bit bạn sẽ thấy dòng chữ 64-bit Operating System trong System Type của mục System. Với phiên bản hệ điều hành 32 bit dòng chữ 32-bit Operating System sẽ xuất hiện trong System Type của System. Cách 2 Xem trong cửa sổ System Information Vào menu Start trong hộp Start Search nhập system rồi click vào System Information trong danh sách Programs. Sau khi lựa chọn System Summary trong bảng System Information hệ thống sẽ hiển thị thông tin phiên bản của hệ điều hành Bạn sẽ thấy dòng chữ x64-based PC trong System Type của mục Item nếu hệ điều hành đang sử dụng là phiên bản 64 bit. Nếu là phiên bản 32 bit bạn sẽ thấy dòng chữ x86-based PC trong System Type của mục Item. Với hệ điều hành Windows XP Bạn cũng có hai phương pháp để kiểm tra phiên bản của hệ điều hành này. Cách 1 Xem trong System Properties của Control Panel Vào menu Start Run. Nhập rồi click OK. Trong cửa sổ System Properties click chọn tab .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT