TAILIEUCHUNG - Sinh viên đại học Ngoại thương và việc cúp tiết

Đã mang tiếng là sinh viên, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có vài lần cúp học. Đặc biệt là trong môi trường học tự do của giảng đường thì vấn đề này càng trở nên phổ biến. Có rất nhiều lý do khiến bạn không tham gia một hay nhiều tiết học, nhưng yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất và ảnh hưởng như thế nào? đó chính là trăn trở chung của nhiều người. qua kết quả khảo sát chúng ta thấy. | Nhóm G6 K47B Sinh ứun Ngoại Thương v Cp học TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II THÀNH PHỐ Hổ CHÍ MINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ VIỆC CÚP TIẾT Giáo viên hướng dẫn Trần Thị Tuấn Anh Thực hiện nhóm G6-K47B Trần Thị Thu Trang- A7-324 Nguyễn Thị Ánh Tuyết - A8-344 Trần Thị Tường Vân - A8-351 Lê Thị Tường Vi - A8-353 Bùi Ngọc Vy - A8-362 Trần Thi Yên - A8-376 Chí Minh - 20 10 2009 Bản quyền thuộc nhóm G6-K47B - Đại học Ngoại Thương TPHCM 1 Nhóm G6 ũ K47B Sinh ữtn Ngoại Thương ỉ Cp học Bản quyền thuộc nhóm G6-K47B - Đại học Ngoại Thương TPHCM 2 Nhóm G6 ũ K47B Sinh ữtn Ngoại Thương ỉ Cp học Đề tài SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ VIỆC CÚP TIẾT I. Ý nghĩa của việc lựa chọn đề tài Đã mang tiếng là sinh viên chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có vài lần cúp học. Đặc biệt là trong môi trường học tự do của giảng đường thì vấn đề này càng trở nên phổ biến. Có rất nhiều lí do khiến bạn không tham gia một hay nhiều tiết học nhưng yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất và ảnh hưởng như thế nào Đó chính là trăn trở chung của nhiều người cũng như của nhóm G6 vì thế chúng tôi quyết định chọn đề tài này để khảo sát. Qua kết quả khảo sát chúng ta có cơ hội xem xét lại một số vấn đề khiến sinh viên không đến lớp từ đó để những hướng khắc phục hiệu quả nhất. Với việc thực hiện đề tài này nhóm nghiên cứu mong muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan về xu hướng cúp học của sinh viên Ngoại Thương hiện nay. Đồng thời nhóm cũng hi vọng từ các kết quả nghiên cứu nhóm sẽ kiến nghị một số biện pháp khắc phục hiện trạng cúp học trong sinh viên tạo cho các bạn tâm lí thoải mái khi đến trường. II. Phương pháp thu thập số liệu và thực hiện đề tài Nhóm đã phát phiếu khảo sát để thu thập thông tin ý kiến và số liệu trực tiếp từ các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II Tp. Hồ Chí Minh từ K45 - K48 Kết quả khảo sát Phiếu Phát Thu Hợp lệ 300 280 223 Căn cứ vào số liệu thu thập từ các phiếu hợp lệ nhóm đã tiến hành hồi quy kiểm định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    10-08-2020
8    6    0    10-08-2020
385    7    0    10-08-2020
93    3    0    10-08-2020
2    2    0    10-08-2020
1    6    0    10-08-2020
5    1    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN