TAILIEUCHUNG - MRI tuyến vú chỉ định

Hỗ trợ các phương pháp hình ảnh khác. Biết được hạn chế của phương pháp, chẩn đóan phân biệt. Tương thích kĩ thuật tùy theo bệnh cảnh lâm sàng (tiền mãn kinh hay điều trị hormone, mastose.) và các vấn đề đặt ra. | MRI vú Kĩ thuật mới trong hình ảnh học tuyến vú Nhiều nghiên cứu mới Chỉ định phong phú còn bàn cãi Kết quả đa dạng độ nhạy độ chuyên Còn tranh luận MRI vú Công cụ để chẩn đoán hỗ trợ Nếu thất bại bổ sung bằng các kĩ thuật hình ảnh khác nhũ ảnh siêu âm Trường hợp .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    4    0    09-08-2020
19    6    0    09-08-2020
1    8    0    09-08-2020
6    2    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
49    24    0
35    16    0
30    11    0