TAILIEUCHUNG - Viết kịch bản Terminal Service - Phần 2

Cho tới phần này, chúng tôi đã giới thiệu một vài lệnh để các bạn có thể sử dụng trong môi trường terminal service. | Viết kịch bản Terminal Service - Phần 2 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Cho tới phần này chúng tôi đã giới thiệu một vài lệnh để các bạn có thể sử dụng trong môi trường terminal service. Tuy nhiên vẫn còn một vài lệnh khác mà chúng tôi muốn giới thiệu về cách sử dụng của nó phần này sẽ tiếp tục thảo luận bằng cách minh chứng một số lệnh này. Cuối cùng sẽ kết thúc loạt bài bằng cách thể hiên một vài kịch bản để bạn có thể tạo dựa trên các lệnh đã được giới thiệu. Bạn có thể sử dụng các kịch bản để tự động hóa các nhiệm bảo trì terminal service. Còn giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách nói về một số lệnh. Query User Lệnh Query User được thiết kế để cho phép bạn xem các thông tin về người dùng ai hiện đang kết nối với terminal server. Ở dạng đơn giản nhất bạn có thể chỉ cần đánh lệnh Query User để xem một báo cáo về tất cả người dùng hiện đang kết nối với terminal server như thể hiện trong hình A. Hình A Lệnh Query User cho phép bạn xem một số thông tin cơ bản về những người dùng được kết nối với terminal server Thứ đầu tiên bạn có thể thấy ở đây về lệnh này là nó sẽ hiển thị các thông tin có liên quan đến máy chủ mà bạn hiện đang sử dụng. Mặc dù vậy vẫn có một tiếp lệnh có thể sử dụng để kiểm tra một máy chủ khác. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp bạn muốn xem một máy chủ từ một máy trạm làm việc hoặc bạn đang xây dựng một kịch bản dựa trên lệnh Query User và không biết chính xác cơ chế mà kịch bản sẽ chạy trên đó. Để hướng lệnh Query User và chạy trên một máy chủ nào đó hãy nhập vào lệnh dưới đây Query User SERVER servername Bạn có thể thấy lệnh này làm việc như thế nào trong hình B Hình B Bạn có thể hướng lệnh Query User chạy cho một máy chủ nào đó Một thứ thú vị khác ở đây về lệnh Query User là bạn có thể lọc các thông tin được trả về dựa trên user name session name hoặc thậm chí session ID. Không cần phải chỉ định một tiếp lệnh khi lọc các thông tin cụ thể. Tất cả những gì cần thực hiện ở đây là đánh vào các thông tin mà bạn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0