TAILIEUCHUNG - KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP

Tham khảo tài liệu 'khuyến khích doanh nghiệp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KHUYÊN KHÍCH DOANH NGHIỆP KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP Nuôi dưỡng tinh thần nghiệp chủ - suy ngẫm và khuyến nghị Ông Tan Wee Liang Đại học Quản lý Singapore Hiện nay nhiều quốc gia đang rất quan tâm đến việc nuôi dưỡng tinh thần nghiệp chủ. Các tổ chức cũng thường quan tâm đến vấn đề này nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới và tinh thần nghiệp chủ tại tổ chức. Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh phát triển cũng mong muốn điều này đối với tổ chức của chính mình. Chính vì vậy những nhà quản trị xuất sắc đều muốn những ý tưởng sáng tạo của mình được tiếp tục phát triển ngay cả khi họ không còn gắn bó với tổ chức nữa. Các nhà điều hành chủ chốt trong những tập đoàn và các tổ chức lớn đang say mê với việc tập trung vào nguồn vốn con người trong tổ chức. Họ bắt đầu để ý đến tiếng gọi của việc thực hiện cái gọi là tinh thần nghiệp chủ trong nội bộ tổ chức. Tôi xin tập trung vào 3 đối tượng quan tâm đến vấn đề này hiện nay là nhà hoạch định chính sách các nhà doanh nghiệp và các nhà quản lý hay quản trị tổ chức. Ba nhóm người này có thể quan tâm đến việc nuôi dưỡng phát triển tinh thần nghiệp chủ. Trong phạm vi này tôi sẽ đề cập đến những vấn đề sau 1 Loại tinh thần nghiệp chủ nào cần được khuyến khích 2 Cần có những yếu tố gì để nuôi dưỡng và phát triển tinh thần nghiệp chủ 3 Chúng ta có thể làm gì đối với nhân tố chủ đạo - con người 1. Loại tinh thần nghiệp chủ nào cần được khuyến khích Hiện nay trên thế giới chưa có định nghĩa chính thức nào về tinh thần nghiệp chủ. Đây được coi là một phạm trù được thiết lập và đã được kiểm chứng. Hầu hết các nhà đào tạo sẽ đồng ý rằng thuật ngữ này đề cập đến một sự kết hợp giữa các đặc tính cá nhân với kỹ năng kinh doanh. Phần lớn các chương trình về doanh nghiệp định nghĩa khái niệm này trong phạm trù kinh doanh một hình thức kinh doanh mới sự phát triển doanh nghiệp hoặc giới doanh nghiệp trong một loại hình kinh doanh. Shane Page 1 of 13 KHUYÊN KHÍCH DOANH NGHIỆP Venkataraman 2000 cho rằng giới doanh nghiệp với tư cách là một lĩnh .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    14-08-2020
8    6    0    14-08-2020
60    6    0    14-08-2020
10    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN