TAILIEUCHUNG - PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Tài liệu câu hỏi ôn tập về mạng máy tính là các thông điệp được gửi đi bằng nhiều hình thức mạng khác nhau.( như radio, Ti-vi) Ở đó ban sẽ được học cách dẫn truyền,bảo vệ mạng, hay tạo mật mã riêng cho các chương trình bạn lập, các cách để đăng nhập vào mạng này hay mạng khác ( đương nhiên là cách đăng nhập vào mạng này bạn phải kết nối được mạng của toàn cầu mới có thể làm được, đồng thời chuyện này phải được phép chính phủ cho phép.)tất cả đều được thông qua bài. | ơìái tập. mân Mạng. Máy. ính. PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT BÀI 1 KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH. Trả lời các câu hỏi dưới đây. 1. Các trường hợp dưới đây trường hợp nào được gọi là mạng LAN Có 1 so máy tính a. Được đặt chung 1 phòng và dùng chung hệ đỉều hành WinXP. b. Được đặt chung trong 1 phòng chia sẽ dữ liệu với nhau bằng đĩa mềm hoặc USB. c. Đặt trong nhiều phòng có kết nối bằng dây Cable chia sẽ dữ liệu được với nhau. d. Đặt trong 1 phòng kết nối tốt bằng sóng Wireless nhưng dùng nhiều hệ điều hành. e. Các máy tính truyền thông được với nhau bằng đường truyền ADSL. f. Tất cả các máy tính đó đều truy cập được Internet. g. Tất cả các máy tính đó đều đọc được trang h. Tất cả các máy tính đó đều mở được file nằm trên máy Server máy chủ trong phòng. 2. Tìm hiểu hệ thong mạng mình đang sử dụng Right click vào nút Start chọn Explore Bên khung của sổ trái Folder click vào My Network Places - Entire Network - Microsoft Windows Network - Workgroup. Bạn thấy gì trong khung cửa sổ bên phải. Ghi nhận lại Trả lời có 1 icon được đặt tên dựa vào full name computer 3. Trên màn hình Desktop double click vào Icon My Network Places . Trong cửa sổ vừa xuất hiện trong khung bên trái click vào dòng View Workgroup Computers . Bạn thấy gì Những cái bạn thấy có gì giống và khác với câu 2 Trả lời có 1 icon được đặt tên dựa vào full name computer. 4. Double click vào icon của 1 máy bất kỳ bên trong khung phải. Hiện tượng gì xảy ra ghi nhận tùy mỗi máy mà trường hợp xảy ra khác nhau . Trả lời xuất hiện nhiều icon mang tên mang may tinh Print SharedDocs Printers and Faxes Scheduled Tasks 5. Cho biết mạng máy tính bạn đang sử dụng thuộc vào loại mạng nào a. Về Topology b. Về địa lý c. Về kỹ thuật chuyển mạch d. Về chức năng 6. Một Computer là thành viên của mạng LAN trong 1 cơ quan. Cơ quan này có thuê bao 1 đường truyền ADSL để kết nối Internet. Khi nào thì ta có thể nói máy tính này đang làm việc trên hệ thống mạng LAN và khi nào ta có thể nói máy này đang

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    7    0    12-08-2020
3    6    0    12-08-2020
19    4    0    12-08-2020
1    4    0    12-08-2020