TAILIEUCHUNG - Viết kịch bản Terminal Service - Phần 1

Khi hệ điều hành Windows được phát triển, một số người cho rằng DOS đã lỗi thời. Tuy nhiên hầu hết các lệnh DOS ban đầu không những vẫn được hỗ trợ mà còn được phát triển thêm, Microsoft đã bổ sung thêm rất nhiều lệnh mới trong tập lệnh này. | Viết kịch bản Terminal Service - Phần 1 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Khi hệ điều hành Windows được phát triển một số người cho rằng DOS đã lỗi thời. Tuy nhiên hầu hết các lệnh DOS ban đầu không nhữ-ng vẫn được hỗ trợ mà còn được phát triển thêm Microsoft đã bổ sung thêm rất nhiều lệnh mới trong tập lệnh này. Nhiều lệnh trong số những lệnh mới này có liên quan đến việc kết nối mạng một số liên quan cụ thể đến Windows Terminal Services. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số lệnh hữu dụng đối với các quản trị viên terminal service. Một số lệnh mà chúng tôi sẽ giới thiệu không trực tiếp liên quan đến các terminal service nhưng chúng vẫn rất hữu dụng khi sử dụng trong môi trường này. Còn một số lệnh khác liên quan trực tiếp đến terminal service. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ dành một số bài sau trong loạt bài này để giới thiệu về các lệnh và minh chứng cách làm việc của chúng như thế nào. Cuối loạt bài chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng các lệnh tạo kịch bản tự động. Lệnh Change Logon Lệnh Change Logon cho phép bạn kích hoạt hoặc vô hiệu hoá các phiên đăng nhập từ cửa sổ nhắc lệnh hoặc từ một kịch bản tự động. Một cách mà chúng tôi đã thấy lệnh này được sử dụng trong thế giới thực đó là trong một công ty công ty này cần chặn người dùng đối với một máy chủ trong một vài giờ mỗi đêm để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì. Quản trị viên của công ty đó đã tạo một kịch bản đề vô hiệu hoá các phiên đăng nhập sau đó chạy các nhiệm vụ bảo trì và cuối cùng kích hoạt trở lại các đăng nhập. Cú pháp của lệnh này rất đơn giản bạn chỉ cần nhập vào lệnh CHANGE LOGON sau đó là một trong các switch sau QUERY Cho bạn biết phiên đăng nhập nào hiện được kích hoạt hoặc vô hiệu hoá ENABLE Cho phép các phiên đăng nhập DISABLE Vô hiệu hoá các phiên đăng nhập Nếu quan sát trong hình A bạn có thể thấy lệnh Change Logon được sử dụng trong một ví dụ. Trong hình chúng tôi đã nhập vào lệnh CHANGE LOGON để bạn có thể thấy cú pháp lệnh này và sau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0