TAILIEUCHUNG - Đề thi sát hạch cấp CCHN chứng khoán

Đề thi sát hạch cấp CCHN chứng khoán phần quản lý tài sản chuyên về phần thi môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán dành cho người hành nghề quản lý tài sản. Tài liệu được biên soạn chi tiết, cơ bản nhất giúp cho các học viên các sinh viên chuyên ngành dễ dàng tìm hiểu và học tập. | Đề thi sát hạch cấp CCHN chứng khoán phần quản lý tài sản I. Phần thi nghiệp vụ Môi giới. Tư vấn đầu tư chứng khoán dành cho người Hành nghề Quản lý tài sản 1. Công ty chứng khoán A là công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là ngân hàng cổ phần B. Công ty được thực hiện tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Cổ phiếu của ngân hàng B được niêm yết trên TTGDCK. Theo quy định hiện hành. công ty chứng khoán A không được a. Tư vấn đầu tư cổ phiếu ngân hàng B cho khách hàng b. Đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng B c. Thực hiện bảo lãnh phát hành cho cổ phiếu của ngân hàng B d. B và c e. Cả a. b và c. 2. Công ty chứng khoán phải tuân thủ tất cả những nguyên tắc sau trong quá trình hoạt động kinh doanh chứng khoán của mình. ngoại trừ a. Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh tự doanh của công ty b. Thưởng cho khách hàng của mình khi họ mở tài khoản mới c. Duy trì tỉ lệ vốn khả dụng trên tổng vốn nợ điều chỉnh tối thiểu bằng 5 d. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty chứng khoán không được vượt quá 6 lần. 3. Những hành vi sau đây bị cấm đối với người hành nghề kinh doanh chứng khoán. ngoại trừ a. Sử dụng thông tin nội bộ để mua. bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho bên thứ ba. b. Tiết lộ. cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho bên thứ ba mua. bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ c. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho chính mình tại công ty chứng khoán nơi người hành nghề làm việc d. Sử dụng tiền và chứng khoán trên tài khoản khách hàng để mua. bán chứng khoán khi không được khách hàng ủy quyền bằng văn bản. 4. Tất cả những điều sau đúng với hoạt động môi giới. ngoại trừ a. Công ty chứng khoán và nhân viên của công ty được phép nhận ủy thác của khách hàng để quyết định và lựa chọn chủng loại số lượng giá cả chứng khoán thời điểm mua chứng khoán. b. Công ty chứng khoán phải quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán và chứng khoán của khách hàng tách biệt với tiền và chứng khoán của công ty chứng khoán. c. Công ty chứng khoán phải công bố về mức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    14-08-2020
49    8    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN