TAILIEUCHUNG - Triển khai Windows 7 – Phần 6: Lite Touch bằng MDT 2010

Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về triển khai Lite Touch bằng MDT 2010. | Triển khai Windows 7 - Phần 6 Lite Touch bằng MDT 2010 Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về triển khai Lite Touch bằng MDT 2010. Lưu ý Bài viết này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của MDT 2010 và rất có thể sẽ có những thay đổi về sau này trong bản RTM. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số tính năng mới về MDT 2010 phiên bản mới nhất của Microsoft Deployment Toolkit. Chúng tôi cũng giới thiệu cho các bạn cách cài đặt MDT 2010 và một số layout cơ bản của Deployment Workbench mới được cập nhật. Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thực hiện một triển khai Lite Touch Installation LTI cơ bản của Windows 7 Enterprise bằng MDT 2010. Các nhiệm vụ mà chúng ta sẽ thực hiện gồm có Chuẩn bị môi trường Tạo một deployment share Cấu hình deployment share Tạo một trình tự nhiệm vụ Cập nhật deployment share Thực hiện cài đặt Trước khi tiếp tục bạn có thể xem lại hai phần 25 và 26 trong loạt bài về Triển khai Vista. Chuẩn bị môi trường Bạn cần phải cài đặt để có được môi trường dưới đây Domain controller cho miền DHCP server với phạm vi được cấu hình cho việc cung cấp các địa chỉ cho máy tính khách. Máy tính kỹ thuật viên đã cài đặt MDT 2010 và Windows AIK Trong môi trường test của chúng tôi một máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 được thiết lập với tất cả các role này. Tạo một deployment share Mở Deployment Workbench trên máy tính kỹ thuật viên sau đó kích phải vào nút Deployment Shares và chọn New Deployment Share. New Deployment Share wizard lúc này sẽ khởi chạy. Kích nút Browse và tạo một thư mục có tên DeploymentShare trong root của phân vùng đĩa của bạn như thể hiện trong hình 1 Hình 1 Chỉ định tên và đường dẫn đến thư mục chia sẻ Kích Next và tên chia sẻ sẽ tự động được cư trú và đường dẫn UNC đến chia sẻ sẽ được hiển thị hình 2 Hình 2 Tên chia sẻ và đường dẫn UNC cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0