TAILIEUCHUNG - Một cách nhận diện ca dao hiện đại

Văn học dân gian hiện đại đã từng là vấn đề gây nhiều ý kiến tranh luận trong giới nghiên cứu nước ta. Đã có không ít ý kiến khẳng định sự tồn tại tự nhiên và vai trò quan trọng của nó trong đời sống của xã hội hiện đại. Song, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến phân vân, thậm chí phủ nhận cả sự tồn tại của văn học dân gian hiện đại. | Một cách nhận diện ca dao hiện đại Nguyễn Hằng Phương Ngữ Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên Văn học dân gian hiện đại đã từng là vấn đề gây nhiều ý kiến tranh luận trong giới nghiên cứu nước ta. Đã có không ít ý kiến khẳng định sự tồn tại tự nhiên và vai trò quan trọng của nó trong đời sống của xã hội hiện đại. Song bên cạnh đó cũng có một số ý kiến phân vân thậm chí phủ nhận cả sự tồn tại của văn học dân gian hiện đại. Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi vấn đề văn học dân gian hiện đại trong đó có ca dao hiện đại được chính thức nêu ra tranh luận với tư cách là một thông tin khoa học mang tính thời sự ca dao hiện đại vẫn tồn tại và vận động theo quy luật của nó. Chứng cớ là vẫn có một số cuốn sách sưu tầm nghiên cứu và những bài viết quan tâm đến thể thơ dân gian này ra đời. Như vậy những ý kiến khẳng định sự tồn tại của văn học dân gian hiện đại trong đó có ca dao hiện đại đã được thử thách qua thời gian. Ca dao là một thể loại có sức sống lâu bền của sáng tác dân gian. Nhưng trên thực tế ca dao đã có sự vận động biến đổi. Để có thể tiếp cận ca dao với tư cách là một thể loại văn học dân gian trong thời kỳ hiện đại việc trước tiên là tìm ra những cơ sở khoa học để tiến tới nhận diện nó. Đó cũng chính là mục đích chúng tôi đặt ra trong bài viết này. Tuy nhiên nghiên cứu một hiện tượng văn học nói chung ca dao hiện đại nói riêng là vấn đề không đơn giản cần dựa trên quan điểm khoa học duy vật biện chứng và phải có trong tay một số lượng tư liệu nhất định về nó. Do vậy trước khi tìm cơ sở để định ra tiêu chí nhận diện ca dao hiện đại thì việc xác định quan điểm nghiên cứu và tập hợp sử lý hệ thống tư liệu là những thao tác khoa học cần thiết phải đặt ra. 1. Cần đứng trên quan điểm động khi xem xét một hiện tượng văn học nói chung ca dao hiện đại nói riêng và cần làm chủ hệ thống tư liệu nghiên cứu Đời sống xã hội không ngừng vận động biến đổi trong tiến trình lịch sử. Là một hình thái ý thức xã hội có quan hệ mật thiết với đời sống xã

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1674    4    0    13-08-2020
4    6    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
81    6    0    13-08-2020
4    3    0    13-08-2020
6    9    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
10    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN