TAILIEUCHUNG - Triển khai Windows 7 – Phần 4: Sử dụng MAP 4.0

Trong phần 4 của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng MAP trong triển khai Windows 7. | Triển khai Windows 7 - Phần 4 Sử dụng MAP Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần 4 của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng MAP trong triển khai Windows 7. Lưu ý Bài viết này được dựa trên các phiên bản tiền phát hành của MAP chính vì vậy sẽ có những nâng cấp mới và một vài sự thay đổi trong phát hành RTM. Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về MAP có thể được sử dụng để làm gì cách sử dụng nó như thế nào và giao diện người dùng của công cụ ra sao. Một trong những trường hợp sử dụng công cụ này là đánh giá sự sẵn sàng của các máy tính trong việc di trú sang phiên bản Windows 7 Enterprise. Chuẩn bị cho việc đánh giá Trước khi sử dụng MAP để đánh giá sự sẵn sàng cho các máy tính desktop trong việc di trú sang Windows 7 bạn cần bảo đảm những điều kiện đánh giá. Thứ thú vị nhất về MAP là bạn không cần triển khai agent phần mềm cho mỗi một máy trạm muốn đánh giá. Thay vì việc sử dụng các agent MAP sử dụng Windows Management Instrumentation WMI để thu thập các thông tin về phần cứng và phần mềm từ các máy tính trên mạng của bạn. Để WMI có thể thực hiện điều đó các máy trạm của bạn phải được cấu hình cho phép các truy vấn WMI từ xa. Điều đó có nghĩa rằng bạn phải cho phép những ngoại lệ Remote Administration và File Printer Sharing hoạt động trong tường lửa Windows Firewall trên các máy trạm. Có thể sử dụng Group Policy để kích hoạt những ngoại lệ này của tường lửa trong mạng Active Directory trong một workgroup bạn phải tự thực hiện trên mỗi máy tính . Cũng vậy trong môi trường domain bạn cần phải chạy MAP trên máy tính đã đăng nhập với tư cách là thành viên của nhóm bảo mật Domain Admins trong môi trường workgroup bạn cần cung cấp MAP với các chứng chỉ quản trị viên nội bộ trên mỗi máy tính . Ngoài ra cũng cần đến bước cấu hình bổ sung để chuẩn bị đánh giá các máy tính của bạn bằng MAP. Để có thêm thông tin chi tiết bạn có thể xem thêm các hướng dẫn về MAP cho người mới sử

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0